Bærekraft

Grønne boliglån

I Selbu Sparebank har vi fokus på bærekraft og tilbyr våre kunder grønne lån. Bor du i eller planlegger å kjøpe en energieffektiv bolig med A- eller B-merking?

Finn ut mer

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert!

Selbu Sparebank ble godkjent som Miljøfyrtårn høsten 2021. For å oppnå dette har banken oppfylt en rekke miljøkrav innenfor temaene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energi, estetikk, innkjøp, transport og naturmangfold/arealbruk. Hensikten med ordningen er å oppnå et bedre arbeidsmiljø, redusere driftskostnader, oppnå miljøforbedringer og dokumentere miljøvennlig drift. Som miljøfyrtårn bidrar banken til oppfyllelse av flere av FNs bærekraftmål.

Årlig miljørapport kan utleveres på forespørsel.
Kontakt Terje Wandsvik

Bærekraftig sparing

For at verdien av investeringene skal øke over tid, må den underliggende økonomiske aktiviteten være ansvarlig og bærekraftig. Vår samarbeidspartner Norne Securities har derfor gjort det enklere for våre kunder å ta grønnere valg gjennom merking av fond.

Les mer

Åpenhetsloven

Den nye Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven tar sikte på å styrke bevisstheten og arbeidet rundt menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden til banken.

Åpenhetsloven er å anse som et virkemiddel opp mot FNs bærekraftsmål, og således innenfor Selbu Sparebank sin policy for bærekraft, samfunnsansvar og klimarisiko.

 

 

Har du spørsmål om bankens Bærekraftarbeid?

Bærekraftansvarlig Terje Wandsvik svarer gjerne på dine spørsmål.