Bærekraft

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert!

Selbu Sparebank ble godkjent som Miljøfyrtårn høsten 2021. For å oppnå dette har banken oppfylt en rekke miljøkrav innenfor temaene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energi, estetikk, innkjøp, transport og naturmangfold/arealbruk. Hensikten med ordningen er å oppnå et bedre arbeidsmiljø, redusere driftskostnader, oppnå miljøforbedringer og dokumentere miljøvennlig drift. Som miljøfyrtårn bidrar banken til oppfyllelse av flere av FNs bærekraftmål.

Årlig miljørapport kan utleveres på forespørsel.
Kontakt Terje Wandsvik

Bærekraftig sparing

For at verdien av investeringene skal øke over tid, må den underliggende økonomiske aktiviteten være ansvarlig og bærekraftig. Vår samarbeidspartner Norne Securities har derfor gjort det enklere for våre kunder å ta grønnere valg gjennom merking av fond.

Les mer

Har du spørsmål om bankens Bærekraftarbeid?

Bærekraftansvarlig Terje Wandsvik svarer gjerne på dine spørsmål.