Landbruks- forsikring

Vi har alle forsikringene du trenger til landbruket. Vi forsikrer bygg, driftsløsøre, mennesker og dyr.

Jeg ønsker tilbud på forsikring

Landbruksforsikring

Vi i lokalbanken kommer gjerne en tur til deg og din bondegård for et uforpliktende tilbud. Vi går igjennom gården og finner de beste løsningene innen landbruksforsikring for deg. 

Vilkår landbruksforsikring

 

Bøndenes største koronabekymringer

Begrenset tilgang på utenlandsk arbeidskraft er noe av det norske bønder sliter med under pandemien. 

Det viser en undersøkelse Sentio har gjort for Frende Forsikring om følgene koronaviruset har for jordbrukssektoren. Strenge innreiseregler og raske endringer i krav fra myndighentene skaper usikkerhet for bønder som skal planlegge sesongen.

Mer om bøndenes koronabekymringer

Dette kan du forsikre

 

Ting

  • Arbeidsmaskin
  • Landbruksbygg
  • Driftsløsøre (for eksempel maskiner og avlinger)

 

Dyr

  • Storfe
  • Småfe
  • Svin
  • Fjørfe
  • Andre husdyr

 

Mennesker

  • Ulykke
  • Yrkesskade