Vi er en LOKALBANK

Fra og med 25. oktober er vi en del av Lokalbank-samarbeidet. Dette vil bety få endringer for deg som kunde.

For oss i Selbu Sparebank betyr det nye muligheter for å ivareta dine behov som kunde.

LOKALBANK består av 10 selvstendige sparebanker i Norge og en nydannet bankallianse. Sammen med de øvrige bankene i LOKALBANK skal vi sikre videre lokal sparebankdrift i et langsiktig perspektiv og styrke kundetilbudet og konkurransekraften i våre markedsområder. Våre egen merkevare og profil vil bestå og være tilnærmet lik den du kjenner i dag. 

For Selbu Sparebank er det viktig at vi fortsetter å være lokalbanken som bygger opp lokalsamfunnet, engasjerer seg i lokalt næringsliv og tar vare på kundene våre. Vi prøver aktivt å ta valg for banken slik at vi til enhver tid kan tilby våre kunder det beste.

 

Har du spørsmål om Lokalbank?

Les mer om Lokalbank-samarbeidet