Enklere kjøp av egenkapitalbevis

Nå blir tilbudet om å kjøpe egenkapitalbevis i Selbu Sparebank enklere og mer oversiktlig. 

Les mer om Egenkapitalbevis i Selbu Sparebank

 

Vi har inngått avtale med Norne Securities som nå tilrettelegger for annenhåndsomsetning av egenkapitalbevis i Selbu Sparebank.

Dette innebærer at det nå blir:

  • Bedre transparens rundt prising og tilbud/etterspørsel
  • Bedre informasjonsflyt
  • Enklere omsetningsløype

 

Kjøpere- og selgere får en bedre oversikt over hvilke kurser andre ser for seg til enhver tid, som gjør det lettere å prise bevisene til markedsriktig kurs ved omsetninger og VPS-overførsler.

Hvilke volum som kan omsettes og hvordan tilbud-etterspørselsforholdet indikativt ser ut synliggjøres også.

Bedre informasjonsflyt

For kunder som ikke har handlet unoterte verdipapirer før, blir fremgangsmåten beskrevet på en enkel og ryddig måte. Kjøp- og salgsinteressen offentliggjøres for alle samtidig, slik at alle får samme beslutningsgrunnlag og mulighet til å handle egenkapitalbevisene til enhver tid.

 

Se mer hos Norne Securities

Oversikt over indikativ interesse for kjøp og salg av Selbu Sparebank egenkapitalbevis på norne.no/