Et godt første halvår for Selbu Sparebank

I 1.halvår 2023 har banken hatt god aktivitet og utvikling. Betydelig pågang av kunder og utlåns- og innskuddsporteføljen har medført positiv utvikling. Det er fortsatt lite problemer hos kundene og dermed små bevegelser i avsetninger til tap og mislighold.

Akkumulert totalresultat etter skatt er 25,6 MNOK, mot 32,1 MNOK tilsvarende periode i fjor. Det påpekes at i fjor hadde banken en engangseffekt på 20,8 MNOK på salg av bygård i Trondheim.

Rentenettoen utgjør nå 60,5 MNOK, mot 43,7 MNOK tilsvarende periode i fjor. Målt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital er rentenettoen nå 2,4 %, mot 1,8 %, tilsvarende periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter er på 14,4 MNOK, mot 29,6 MNOK tilsvarende periode i fjor. Andre gebyrer og provisjonsinntekter er 10,8 MNOK, mot 10,5 MNOK for tilsvarende periode i fjor. Utbytte er 3,1 MNOK, mot 24,5 MNOK. Årsaken til forskjellen er at aksjene i Selbu Sparebankgården AS ble solgt i 2.kvartal 2022 og dette utgjorde 20,8 MNOK. Verdipapirbeholdningen er skrevet opp med 2,5 MNOK, mens det for tilsvarende periode i fjor er nedskrivning med 4,0 MNOK. Årsaken til nedskrivning i 2022 skyldes urolighetene i markedet i forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina.

- Vi opplever stor pågang fra kunder og er godt fornøyd med vekst i forretningskapital på 8,9% fra samme periode i fjor. Vi er godt posisjonert for videre vekst, både i privatmarkedet og i bedriftsmarkedet. Vi har god soliditet og god tilgang til finansiering, både gjennom innskudd og Verd Boligkreditt, forteller administrerende banksjef Espen Eriksen.

Pressemeldingen fortsetter under bildet

BILDE: Espen Eriksen, administrerende banksjef i Selbu Sparebank (foto: Selbu Sparebank)

Driftskostnadene er 39,0 MNOK, mot 34,5 MNOK tilsvarende periode i fjor. De største endringene skyldes økte personalkostnader. Noe av økningen skyldes periodevis dobbel bemanning. Selbu Sparebank har de siste årene vært gjennom et generasjonsskifte og har omorganisert banken for å stå bedre rustet med tanke på regulatoriske krav og markedsmessige forventninger.

- Vi har ansatt 26 nye medarbeidere de siste 5 årene, og vi er særdeles godt fornøyde med kvaliteten og kompetansen på våre nyansatte. Økte kostnader på personalkostnader knyttes til overlapping, rekruttering og nye stillinger. Vi forventer at i de kommende år vil vi ha mindre av dette, sier Eriksen.

Last ned og les hele delårsrapporten for 2. kvartal her

 

Ønsker du å komme i kontakt med oss?