Slik sikrer du deg en bolig før studiestart

Det er snart tid for studiestart, og mange sitter spente og venter på å få vite hvor og hva de skal studere til høsten. For mange betyr dette også starten på en hektisk boligjakt. Uansett om du skal flytte for deg selv for første gang eller til et nytt sted, er det viktig å være godt forberedt.

Her er noen tips som både studenter og foreldre bør ha i bakhodet i denne fasen.

 

Bli kjent med området du skal flytte til

Først og fremst bør du gjøre deg kjent med området du skal flytte til. Finn ut hvilke bydeler som er aktuelle, og undersøk hvor det vil være lurt å bosette seg i nærheten av studiestedet og andre viktige fasiliteter. Ta gjerne kontakt med en erfaren eiendomsmegler i området for å få verdifulle tips og innsikt. De har god kunnskap om boligmarkedet og kan gi deg veiledning som passer dine behov.

 

Viktig informasjon for boligjakt under studiestart

Når du er midt i prosessen med å finne bolig før studiestart, er det flere ting du bør ha i bakhodet. Først og fremst er det lurt å være tidlig ute, da konkurransen om studentboliger ofte er stor. Hold deg oppdatert på boligmarkedet gjennom nettsteder, sosiale medier og lokale annonser.

Vær også åpen for ulike alternativer, som å dele bolig med andre studenter eller å se etter utleiemuligheter i omkringliggende områder. Det kan også være nyttig å kontakte studentsamskipnaden eller studieveilederen på ditt studiested, da de ofte har oversikt over studentboliger og kan gi råd og veiledning i boligjaktprosessen.

 

Artikkelen fortsetter under bildet

Leie eller kjøpe?

Det neste spørsmålet som dukker opp er om det er mest gunstig å leie eller kjøpe bolig. Start med å kartlegge din økonomiske situasjon. Har du nok egenkapital? Hvor mye kan bankene låne deg?

Forskriftene krever at du må ha minimum femten prosent av kjøpesummen som egenkapital. Dette kan for eksempel være oppsparte penger på en BSU-konto. Bankene tilbyr vanligvis boliglån på opp til fem ganger inntekten din og tar hensyn til om du vil tåle eventuelle renteøkninger.

Les også: Slik får du finansieringsbevis


Her kan selvsagt vi i Selbu Sparebank være behjelpelige med å finne de løsningene som passer best for deg. Vi kan tilby deg rådgivning om økonomien din og hjelpe deg med å kartlegge hvor mye du kan låne og hvilken egenkapital du bør ha. De kan også gi deg informasjon om boliglånstilbud og hjelpe deg med å finne den beste renten for dine behov.

 

Fordeler ved å eie egen bolig

Hvis du har planer om å bo på samme sted i mange år fremover, kan det være mer lønnsomt å eie bolig fremfor å leie. Eierskapet kan gi deg gevinster på sikt hvis boligprisene stiger. Å betale ned på egen bolig er også mer økonomisk i det lange løp, da det er en form for tvungen sparing og hjelper deg å bygge opp egenkapital. Skattemessig sett er det også fordeler med å eie bolig, som for eksempel fradrag for renteutgifter.

 

Fordeler ved å leie bolig

Hvis det er første gang du flytter for deg selv, kan det være enklere å leie bolig. Når du leier, slipper du ansvaret knyttet til vedlikehold og utbedringer. Du unngår også kostnadene forbundet med salg av bolig. I tillegg tar du ingen direkte risiko hvis boligprisene skulle falle eller hvis rentene øker. Leie gir også fleksibilitet, spesielt hvis du ikke har planer om å være på studiestedet i mer enn noen få år.

 

Artikkelen fortsetter under bildet

Hva er egentlig et depositum?

Når du leier en bolig er et depositum et pengebeløp som huseieren krever som sikkerhet. Dette beløpet fungerer som forsikring for huseieren mot eventuell manglende husleie eller skader på boligen. Det gir huseieren trygghet ved å sikre at de ikke mister penger når de leier ut boligen sin.

Ulikt beløp: Det finnes ulike størrelser på depositum, som avtales mellom partene, men det vanligste er mellom tre og seks måneders husleie. Seks måneders husleie er den maksimale tillatte størrelsen på depositum.

Depositumskonto: Etter å ha inngått en kontrakt, oppretter du og huseieren en depositumskonto sammen. Denne kontoen skal være i ditt navn som leietaker, men både du og huseieren har rett til å disponere den.

Kostnader ved kontoopprettelse: Utleieren skal dekke alle kostnader knyttet til opprettelsen av denne kontoen.

Sperret for kontobruk: Depositumskontoen er en sperret konto som verken du eller huseieren har mulighet til å benytte seg av. Pengene på kontoen holdes på en trygg måte og er reservert for eventuelle krav ved leieforholdets slutt.

Avslutning av depositumskonto: Når leieforholdet er avsluttet, skal depositumskontoen avsluttes og hele beløpet skal betales tilbake til deg som leietaker, forutsatt at alt er i orden med boligen og at du har betalt husleien som avtalt. Hvis det er enighet om dette, kan huseieren ta ut eventuelle manglende beløp fra kontoen med ditt skriftlige samtykke. Hvis det ikke er enighet om dette, kan saken bli behandlet av Forliksrådet eller namsmannen.

 

Tips for foreldre som ønsker å hjelpe

Mange foreldre ønsker å hjelpe barna sine inn på boligmarkedet, og noen velger å kjøpe og eie boligen selv. Dette kan være en god løsning, men det er viktig å tenke nøye gjennom hva som faktisk lønner seg. 

Et alternativ for foreldre er å stille som medlåntaker eller kausjonist med sikkerhet i en annen bolig. Mange førstegangskjøpere sliter med å skaffe tilstrekkelig egenkapital. Hvis manglende betjeningsevne eller lav inntekt er hindringen for at studenten får innvilget boliglån, kan du som forelder være medlåntaker. Husk at du da har ansvar for å betjene lånet på lik linje med studenten.

Uansett om du velger å leie eller kjøpe, er det viktig å starte boligjakten i god tid. Planlegg og gjør grundig research, slik at du kan sikre deg en bolig som passer dine behov og økonomiske forutsetninger før studiestart.


Lykke til med boligjakten!