Tid for endringer

1.januar trer en rekke endringer i kraft. Nå blir det innstramminger i Tax Free-kvotene, økt skatt for de rikeste og strømavgiften kuttes.

Her er en oversikt over hvilke endringer som vil påvirke deg:

 

Avgifter

 • CO2-avgiften økes
 • For å kompansere for økte bensinpriser så reduseres veibruksavgiften og trafikkforsikringsavgiften
 • Tobakksavgiften øker med 5% mer enn det som er vanlig prisøkning.
  Det innebærer at for eksempel avgiften på snus øker fra 85 kr pr. 100 gram til 90 kr pr. 100 gram.
 • Strømavgiften kuttes!
  I perioden januar-mars kuttes strømavgiften med 8 øre pr. kWh. I perioden april-desember kuttes strømavgiften med 1,5 øre pr. kWh.

 

Skatt

 • De høyeste inntektene får nå økt skatt. De laveste inntektene får redusert skatt
 • Formuesskatten øker til 0,95% (fra tidligere 0,85%)
 • Formuesskatten øker til 1,1% for de med formuer på over 20 millioner kr (40 millioner kr for ektefeller)
 • Bunnfradraget økes til 1,7 millioner kr (fra tidligere 1,5 millioner kr)
 • Verdsettelsen av aksjer og driftsmidler økes til 75% (fra tidligere 55%) fra og med inntektsåret 2022
 • Verdsettelse av dyre primærboliger øker slik at den blir 50% for den delen av boligens verdi som overstiger 10 millioner kroner
 • Fagforeningsfradraget økes til 5.800 kr (fra tidligere 2.850 kr)
 • Verdsettelse av sekundærboliger øker til 95% (tidligere 90%)
 • Dagens to satser for reisefradrag erstattes med en felles kilometersats på 1,65 kr/km fra og med inntektsåret 2022
 • Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner reduseres til 25.000 kr (tidligere 50.000 kr)

 

Andre endringer

 • Selgere av boliger kan ikke lenger selge boligen sin «som den er». Nå kreves det grundigere dokumentasjon og informasjon om boligen. Det vil også bli minstekrav til tilstandsrapporter i bolighandelen.
 • Fra 1.januar kan man ikke bytte ut Tax Free-kvoten for tobakksvarer med 1,5 liter vin eller øl
 • Alle gravide over 35 år vil nå få tilbud om tidlig ultralyd og blodprøven NIPT
 • Dødsbo har nå en frist på 3 år til å sørge for at boet overføres til ny eier når det gjelder landbrukseiendom
 • Tros- og livssynssamfunn vil nå bli nektet økonomisk tilskudd dersom de mottar økonomiske tilskudd fra land som ikke respekterer tros- og livssynsfriheten
 • Ferjeprisene kuttes med ytterligere 5%
 • Inntektsgrensene for fri rettshjelp økes. For enslige blir den nye inntektsgrensen 320.000 kr (tidligere 246.000 kr) og for par blir den nye inntektsgrensen 490.000 kr (tidligere 369.000 kr).