Guide: Slik starter du et AS

Slik starter du et nytt aksjeselskap

Går du med en gründerdrøm i magen og drømmer om å starte et nytt aksjeselskap?

Vi har prøvd å lage en guide med steg-for-steg på hvordan du kan gå frem for å starte et nytt aksjeselskap.

Et aksjeselskap er et selskap med en bestemt mengde kapital fordelt på en eller flere andeler som kalles aksjer. Aksjonærene har ikke et personlig ansvar for selskapets forpliktelser og gjeld. Et aksjeselskap er regulert etter lovverket i aksjeloven.

 

Steg 1: Først må man stifte selskapet

Det er krav om at man må lage et stiftelsesdokument med vedtekter før man oppretter et aksjeselskap. Et slik stiftelsesdokument skal fortelle noe om hvem som er stifterne av selskapet og medlemmer i styret, antall aksjer og hvordan aksjene fordeler seg og hvilken verdi aksjene har. Vedtektene i stiftelsesdokumentet kan vi si at på mange måter er «selskapets interne retningslinjer».

Det kan være smart å opprette stiftelsesdokumentet i Altinn. Her fyller du inn informasjonen i deres skjema, og da er du sikret at alle lovpålagte krav er dekket. Når dokumentet er ferdigutfylt, kan alle de involverte signere elektronisk via Altinn. Når alle involverte og signaturberettigede har signert, kan du hente ut det ferdigstilte stiftelsesdokumentet med godkjente signaturer i innboksen i Altinn.

Gå til Altinn for opprettelse av stiftelsesdokumenter og vedtekter i Altinn

 

Steg 2: Bli bedriftskunde i Selbu Sparebank

For å søke om å bli bedriftskunde i Selbu Sparebank ønsker vi at du sender oss en søknad pr. e-post.

  • Opprett en e-post markert med «Ny bedriftskunde» og krypter e-posten.
  • Fyll ut kundeerklæringsskjemaet
    Last ned kundeerklæringsskjemaet her
  • Skriv ut og signert kundeerklæringen. Sørg for at alle som er signaturberettiget har signert kundeerklæringsskjemaet.
  • Last opp den utfylte og signerte kundeerklæringen i e-posten
  • Legg ved det ferdigstilte stiftelsesdokumentet med godkjente signaturer og nødvendige vedtekter
  • Send e-post til post@selbusparebank.no

Vi ønsker at alle som har fullmakter hos bedriften, registrerer seg som privatkunder i Selbu Sparebank. Dette kreves for å få tilgang til bedriftens nettbank pga. bankens systemer. Dette betyr ikke at man trenger å ha private kontoer, kort eller andre produkter hos oss.

En bedriftsrådgiver vil deretter snart ta kontakt med dere ang. deres søknad om å bli bedriftskunde.

 

Steg 3: Registrer ditt aksjeselskap i Brønnøysund

Etter du har blitt registrert som bedriftskunde i Selbu Sparebank og innbetalt aksjekapital på konto i banken. Vil du motta en bekreftelse fra banken på dette.

Da er det tid for å registrere ditt aksjeselskap i Brønnøysund.

Du registrerer ditt AS via Samordnet registermelding her

Også her kreves det at du legger ved det utfylte og signerte stiftelsesdokumentet, samt bekreftelsen fra Selbu Sparebank på at det er innbetalt aksjekapital.

Samordnet registermelding krever også at du legger inn organisasjonsnummeret til den som skal signere for at bekreftelsen er riktig. Her kan du legge inn Selbu Sparebanks organisasjonsnummer: 937 901 836

 

Steg 4: Vi klargjør ditt kundeforhold som bedriftskunde i Selbu Sparebank

Din bedriftsrådgiver i Selbu Sparebank innhenter ditt organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene direkte. Deretter vil ditt kundeforhold i Selbu Sparebank bli klargjort med din konto, kort og bedriftsnettbank.

 

Drømmer du om å starte bedrift?

Vår bedriftsrådgiver Mona svarer gjerne på dine spørsmål.

Vanlig spørsmål og svar

Hva er et stiftelsesdokument og vedtekter?
Et stiftelsesdokument skal fortelle noe om hvem som er stifterne av selskapet og medlemmer i styret, antall aksjer og hvordan aksjene fordeler seg og hvilken verdi aksjene har. Vedtektene i stiftelsesdokumentet kan vi si at på mange måter er «selskapets interne retningslinjer». Et stiftelsesdokument kan du utarbeide selv, eller du kan få hjelp av en regnskapsfører, advokat eller en revisor. Et stiftelsesdokument er gyldig tre måneder fra stiftelsesdato.
Hvor starter jeg først?

Det aller første du må starte med er å lage stiftelsesdokumenter og vedtekter før du kan starte søknadsprosess i Selbu Sparebank. Dette gjør du i Altinn.

Opprett stiftelsesdokumenter og vedtekter i Altinn 

Hvor lang tid tar det før Brønnøysundregistrene får registrert mitt nye AS?

Dette kommer an på hvilken behandlingstid Brønnøysundregistrene har.

Les mer på Brønnøysundregistrene her

Hvordan skal aksjekapitalen betales inn på konto?
Hver enkelt aksjeeier må betale hver sin del av aksjekapital inn på kontoen som blir opprettet i banken for innbetaling av aksjekapitalen. Hvor mye hver enkelt aksjeeier må betale inn står i stiftelsesdokumentet. Innskuddet må merkes mer aksjeinnskudd eller aksjekapital. Kontoen som blir opprettet for innbetaling av aksjekapital vil sperres for utbetaling frem til organisasjonsnummer er opprettet.