Slik har boligmarkedet vært i sommer

Christer Horgen, daglig leder i Lokalmegleren & Partners Trondheim, oppsummerer de siste månedene i boligmarkedet.


Bilde: Christer Horgen, daglig leder i Lokalmegleren & Partners Trondheim

Tilbake til "normalen"

- Boligmarkedet sommeren 2022 er tilbake til «normalen», slik det var før pandemien. Med andre ord; boligmarkedet roet seg ned i år, og prisene gikk noe ned, slik det pleier i juli, sier Christer Horgen.

Gjennomsnittlig prisnedgang i Norge i juli var 0,2%, mens i Trondheim var nedgangen 04,%. Dette er marginalt, og er langt unna dramatisk for den som kjøper og selger i samme marked. Det var ca. 10% færre boliger til salgs i Trondheim i juli i år, sammenlignet med 2021.

- Vi ser også at tiden det tok for å få solgt en bolig i Trondheim, var kortere i Trondheim enn i landet for øvrig.  Det tok 28 dager fra en bolig ble lagt ut i Trondheim til den var solgt, mens landsgjennomsnittet var 41 dager. Det viser at det er ivrige boligkjøpere i Trondheim, og at vi har et velfungerende marked, forklarer den daglige lederen.

 

Inflasjonen vil påvirke markedet

Spenningen fremover er knyttet til spesielt to forhold; boliglånsrenten og inflasjon. Boligrenten styrer mye av psykologien i markedet, og vil nok i kortere perioder gjøre sitt til at markedet kjølner i kortere perioder. Vi skal huske på at renten skal opp fra nærmest 0%, og at økningene er varslet. Så de helt stor svingningene vil nok utebli.

- Det jeg tror kan påvirke markedet i størst grad, er inflasjonen. Den kommer bl.a. som følge av mangel på råvarer som benyttes innenfor boligproduksjon, for eksempel til produksjon av stål og betong. Prisstigningen på byggematerialer er langt høyere enn prisstigningen på boliger, og dette gjør det ulønnsomt å bygge nye boliger. Færre nye boliger, betyr også færre brukte boliger til salgs, sier Horgen.

Kjøpegruppen er derimot konstant, og vi vet alle hva som skjer når etterspørselen er større enn tilbudet. Blir denne situasjonen langvarig, kan det bety enda større forskjeller mellom de som kan kjøpe bolig og de som blir tvunget til å leie. Da er vi der at både leiepriser og boligpriser øker, samtidig med inflasjon på matvarer, strøm og drivstoff. Det blir sjeldent så ille som vi ofte forestiller oss, men noen forholdsregler bør man ta!

 

Vurderer du å kjøpe bolig?

- Jeg foreslår at du tar en nøye vurdering av egen økonomi sammen med din lokale bankrådgiver. Meglerne våre står klare for å bistå deg med verdivurdering og salg av egen bolig, samt rådgiving underveis av kjøpet av ny bolig. Sammen med banken skal vi gi deg gode råd på veien til de riktige valgene.

Kontakt Lokalmegleren & Partners Trondheim

Fortsatt god sommer!