- Gledelige nyheter for fremtidige boligkjøpere

Fra 1. januar 2023 blir det lettere å få boliglån, som følge av Regjeringens endring av utlånsforskriften. 

- En særdeles klok avgjørelse, sier banksjef Espen Eriksen i Selbu Sparebank.

Fra 1. januar skal bankene legge til grunn en renteøkning på minst tre prosentpoeng når de vurderer kundenes betjeningsevne, ned fra dagens krav på fem prosentpoeng.

I dag må låntagere tåle en rente på minst syv prosent for å få boliglån. Dette reguleres av utlånsforskriften.

 – Det er svært gledelig at Finansdepartementet har justert utlånsforskriften. En reduksjon av stresstesten fra fem til tre prosentpoeng, kombinert med videreføring av fleksibilitetskvoten vil dempe nedgangen i boligprisene og boligutbyggingen, sier administrerende banksjef Espen Eriksen i Selbu Sparebank.

 

- Klok beslutning

Belåningsgrad og gjeldsgrad videreføres fra dagens nivå.

Dette innebærer at kravene til hvor store boliglån kan være i forhold til boligens verdi, og hvor stor gjeld låntageren kan ha i forhold til inntekt, ikke endres.

 

- Regjeringens beslutning ser vi på som en klok beslutning av regjeringen, og svært gledelige nyheter for både fremtidige boligkjøpere og selgere.

ESPEN ERIKSEN  (Adm. banksjef i Selbu Sparebank)

Utlånsforskriften utvides

Per i dag gjelder kravene i utlånsforskriften kun lån med pant i bolig og usikrede lån, men ikke lån som bil- og båtlån.

Men fra 1. juli 2023 endres dette. Da vil også andre pantelån være omfattet av forskriftens krav til gjeldsgrad og betjeningsevne, skriver regjeringen.

Fleksibilitetskvoten for slike lån vil være 10 prosent, og det stilles ikke krav til maksimal nedbetalingstid.

– Oppsummert så vil endringene sikre mer finansiell stabilitet og at flere får finansiering og kommer seg inn i boligmarkedet. Dette er en seier for både selger og kjøper, avslutter Eriksen.