Innskytervalgmøte

Selbu Sparebank skal avholde innskytervalg for medlemmer til Generalforsamlingen

Torsdag 3. mars 2022 kl. 14.00 i bankens lokaler i Selbu.

1 innskytervalgt medlem er på valg, og har frasagt seg gjenvalg.

 

Valgkomiteens forslag

Det skal stemmes over følgende forslag på medlemmer på møtet:

  • Ann Kristin Slind – medlem 2022-25 (opprykk fra 1. vara)
  • Per Horven – 1. varamedlem 2022-24 (opprykk fra 2. vara valgt i 2021)
  • Kai Morten Størseth - 2. varamedlem 2022-25 (ny)

 

Disse er stemmeberettiget

Sparebankens myndige kunder som har innskudd på min. kr. 2.500 er stemmeberettiget og valgbare ved valg av medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert kundeforhold gir èn stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

 

Medlemmer i Generalforsamlingen

Generalforsamlingen består av 6 innskytervalgte medlemmer, 2 kommunevalgte medlemmer, 4 medlemmer valgt av egenkapitalbeviseiere og 4 medlemmer valgt av de ansatte i Selbu Sparebank.

Oversikt over alle bankens tillitsvalgte finner du her.