Må overdra gården innen 3 år ved dødsbo

Ny bestemmelse i arveloven fra 2022

 

En ny bestemmelse i arveloven fra 2022 gjør at dødsbo må overføre landbrukseiendom i boet til ny eier innen en frist på 3 år. Hvis dette ikke skjer kan kommunen alternativ kreve tvangssalg. Årsaken til denne bestemmelsen er at saker som omgår dødsbo og overdragelse til ny eier ofte dras ut. 

 

Dødsbo til gårdens eier

Det er dødsbo hvor det inngår en landbrukseiendom som består av minimum 25 dekar produktiv skog eller som består av minimum 5 dekar jordbruksareal som rammes av den nye bestemmelsen. Det er eier av gårdens dødsbo som blir rammet av fristen.

 

- Driften kan lide av lang ventetid

I veilederen til bestemmelsen skriver Landbruks- og matdepartementet at formålet med denne bestemmelsen er å hindre at produktive landbrukseiendommen blir værende i dødsbo over lang tid. Dersom boet lider av fraværet av en aktiv eier kan omliggende prosjekter også påvirkes negativt. Dette skjer fordi boet ikke blir med på utvikling eller deltakelse i felles prosjekter i området.

 

Dødsbo før 2022

I de tilfeller hvor personer har dødd før 2022, vil fristen på 3 år gjelde fra 1.januar 2022. Dette betyr at fristen på 3 år ikke regnes fra tidspunkt for dødsfallet.

 

Dokumentert overdragelse ved tinglysning

Den nye eieren dokumenterer overdragelse ved å tinglyse eierskapet til gården. Dersom en enke i uskiftet bo overtar hjemmel i eiendommen, vil tidsfristen oppfylles.

 

Utsettelse av 3 års fristen

Dersom man ønsker å få utsettelse av 3 års fristen, må det foreligge «særlige grunner». Dette kan kommunen innvilge etter søknad. «Særlige grunner» kan være forsinkelser som ligger utenfor arvingenes kontroll, at arvingene er godt i gang med overdragelsesprosessen eller at en arving med odelsrett uventet takker nei til å overta gården.

 

Kommunen må ta stilling om tvangssalg

Dersom fristen på 3 år ikke overholdes, skal kommunen ta stilling til om det kreves tvangssalg. Det innebærer at kommunen kan overlate gjennomføringen til tvangssalg uten varsel.