Få tilskuddet til å vare

Landbruket opplever en sterk kostnadsvekst i disse tider på mange varer. Nå har mange fått utbetalt tilskudd og for mange var det sterkt etterlengtet. Følg disse tipsene om hvordan du kan disponere tilskuddet, slik at det varer lengre. 

Det er viktig å være klar over at det nå er et helt år til neste gang tilskuddet utbetales. Når landbruket opplever økte kostnader på en rekke varer, vil oversikt og en god plan være viktig for økonomien på gården. 

 

Noen er "på hæla"

- Det er lett at tilskuddet som kommer i februar, går med til å etterbetale tidligere pådratte nødvendige utgifter, som f.eks til kunstgjødsel som i fjor fikk en svært høy prisoppgang.  En kan generelt si at de som opplever å være «på hæla» også etter tilskuddsutbetalingen, bør ta en prat med sin rådgiver om noe kan finansieres som langsiktig gjeld. Det er lett at det inngås kjøpsavtaler på traktor, grasutstyr og annet som skal betales i første halvår, sier Kim Olsen Stokke, leder for bedriftsmarked i Selbu Sparebank.

Han sier videre at kanskje noen vegrer seg for å ta kontakt med sin rådgiver for å fortelle om investeringer de ønsker, og derfor «finansierer selv» med tilskuddet. Dette utstyret kan finansieres med egne lån over 5 til 7 år, som gjør at du betaler ned på den faktiske levetiden på utstyret. Samtidig har du fremdeles likviditeten på driftskreditten til ordinære driftsutgifter.

 

Kim Olsen Stokke er leder for bedriftsmarked i Selbu Sparebank og sitter med mye kunnskap om landbruk og økonomi. Kim er selv bonde og han vil nå dele sine beste tips til hvordan man kan gå frem for å få tilskuddet til å vare lengre. 

 

Et helt år til neste gang

En rekke varer har fått en sterk kostnadsvekst i løpet av fjoråret, og det er viktig at du undersøker hvordan dette vil påvirke deg.

- En generell anbefaling er å sette seg ned å regne ut hva kostnaden for ulike varer vil utgjøre for gårdens økonomi. Er det utgiftsøkninger på kr 300.000 så sier det seg selv at inntektene må øke med mer enn dette for at det ikke skal gå ut over løpende likviditet, sier lederen.

Få en foreløpig regnskapsrapport tidlig på året, og sammenlign med fjoråret, se hva som har endret seg både til det positive og det negative. Husk også å se på balansen for å få oversikt over egenkapitalen og eiendelene på gårdsdrifta. Å skaffe en god oversikt over hva de forventede kostnadene for det kommende året er, gjør at man enklere kan tydeliggjøre om den økte saldoen på konto betyr trangere eller romsligere økonomi fremover.

 

Tid til gode råd

For å skaffe en totaloversikt over gårdens økonomi, kan bistand og råd fra en bankrådgiver eller regnskapsfører være til god hjelp. 

- Det er 3 perspektiver på økonomien på en gård. Gårdbrukeren selv vet den daglige statusen til enhver tid. Regnskapsføreren vet status lang tid etter at de forskjellige valg er tatt (ofte). Banken vet det kun når en blir rådspurt som regel. Det er viktig å være ærlig om økonomi. Snakk om all gjeld, også den som er pådratt og som kanskje ikke vises ennå. Ikke bruk driftskontoen til private utgifter som ikke omhandler drifta, men overfør penger fra drift til bruk ved behov. Bruk tiden fornuftig og spør rådgiveren om alt man lurer på selv om man synes det er dumme spørsmål. Det er ingen dumme spørsmål.

 

Bilde av Kim Olsen Stokke
Bilde: Kim Olsen Stokke, leder for bedriftsmarked i Selbu Sparebank

 

Hvor skal tilskuddet plasseres?

Dersom gården har forbrukslån eller andre kreditter, kan det være smart å plassere deler av tilskuddet der, slik at man unngår ekstra rentekostnader man kunne vært foruten. Noen alternativer her kan være:

  • Driftskreditt – Få en god oversikt over disponible midler. Brukes kun til driftsinntekter og driftsutgifter
    Les mer om driftskreditt
  • Sparekonto – Sett av et fast månedsbeløp, det har de fleste rom for. Sett også overskuddslikviditet der hvis pengene skal stå ubrukt en tid
    Les mer om sparekonto
 

Sikre økonomien med en buffer

En buffer gjør at du slipper skippertaks- metoden for å betale lette investeringer. Trygghet i hverdagen betyr at du ikke skal gå å tenke på om du har likviditet til å betale regningene dine, sier Olsen Stokke.

 

Forberedt på svingende utgifter og inntekter

Noen ganger kommer det uforventede utgifter eller inntekter. Da kan det være smart å ha en driftskreditt på gården. Kostnaden med driftskreditten er rente av benyttet beløp. Benyttes den ikke, betaler du heller ikke renter.

- For mange kan driftskreditt også være et godt alternativ til flexilån, som en kun kan gi til boliglånskunder med god sikkerhetsverdi, sier lederen for bedriftsmarked.

 
 
 

Ønsker du å komme i kontakt med en bedriftsrådgiver?