Pensjonsgapet - hva handler det om?

Hvorfor er det slik at kvinner er pensjonstapere?


I fjor fikk norske kvinner utbetalt i snitt hele 26% mindre i pensjon enn menn, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). De siste årene har det blitt et økt fokus på pensjon og gapet har minsket noe, likevel er forskjellen mellom menn og kvinner stor – og mange kan gjøre grep for at det skal bli et enda mindre pensjonsgap.

Les mer om pensjonssparing

 


Bilde: Astrid Jensen, rådgiver i Selbu Sparebank

 

Hvorfor er det egentlig forskjell da?

- Mange kvinner velger å jobbe deltid, ofte i forbindelse med at de ønsker å være mer hjemme med små barn. Og i enkelte typiske kvinneyrker kan det være vanskelig å få full stillingsprosent, forklarer Astrid Jensen, rådgiver i Selbu Sparebank

En annen viktig faktor er statistikk fra fjoråret viser at damer kun tjener 88% av det menn tjener i gjennomsnitt. Dette betyr at for hver 100-lapp en mann får i lønn, får en kvinne 88 kroner. Jo høyere lønn, jo mer pensjonsopptjening. 

- I tillegg kan kvinner være en del mer trygghetssøkende og har kanskje ikke tatt risiko i fond/aksjemarkedet. De har derfor fått en dårligere avkastning på sparingen sin, forklarer sparing- og plasseringansvarlig Ole Kristian Valstad.

 

Hvordan tette pensjonsgapet?

- Kunnskap er viktig – forstå viktigheten av egen sparing. Start sparing så tidlig som mulig, og vær tro mot sparingen din. Ta kontakt med din rådgiver i banken og få hjelp til å legge en plan for økonomien, forklarer Jensen.

 

Kunne du tenkt deg en prat om pensjonsparing?

Vi tar gjerne en prat med deg.