Har din bedrift styreansvarsforsikring?

Visste du at dersom ditt firma går konkurs, kan styremedlemmene bli holdt økonomisk ansvarlige?

I Norges bedrifter, finnes det ulike mennesker med svært varierende kompetanse. Noen er profesjonelle og sitter med god kunnskap om å være i et styre, andre sitter i styret fordi de er i nær relasjon med eierne, som for eksempel familie eller vennskap.

 

Hva skjer dersom det ender i konkurs?

I 2020 fikk 4000 selskaper i Norge konkurs. Dette betyr at det var over 10 selskaper pr. dag som gikk konkurs. Ofte betyr konkurs at det er kreditorer som ønsker å ha pengene sine tilbake og i verste fall kan styremedlemmer bli holdt økonomisk ansvarlige. 

For mange kan styreansvarsforsikring bli redningen fra en kjedelig situasjon for medlemmene i styret. I de verste tilfeller, kan styremedlemmer bli holdt personlig ansvarlig, og resultatet kan være at din privatøkonomi kan bli hardt rammet.

- En styreansvarforsikring er en forsikring som skal sikre forsikringstakers administrerende direktør, styremedlemmer og varamedlemmer. I tillegg ble denne utvidet fra 01.01.2022 til å gjelde ledere i bedriften som kan ilegges et selvstendig ledelsesansvar omfattet, forklarer Liv Grete Moslet Lillebudal, forsikringsrådgiver i Selbu Sparebank. 

Hun forklarer videre at denne forsikringen skal dekke det personlige rettslige erstatningskravet som et styremedlem kan bli ilagt i forbindelse med et styreverv. Forsikringen passer for lag og organisasjoner, samt. bedrifter som har styre. 


Bilde: Forsikringsrådgiver i Selbu Sparebank, Liv Grete Moslet Lillebudal

 

Økt omfang på å rette krav mot styrets medlemmer

Det er først i de siste årene at kreditorene har begynt å benytte seg av loven om at skadelidende parter kan rette krav mot styret. Denne loven er ikke ny, men på grunn av at næringslivet har hardnet til, i tillegg til at terskelen for å gå til sak mot et styre eller styremedlem er mindre.

Styret kan heldigvis ikke stå som personlig ansvarlig for alle erstatningskrav, dette gjelder kun når det er opptrådt klanderverdig og uaktsomt. Et eksempel på uaktsomhet er at selskapet har valgt å utbetale utbytte til aksjonærer i stedet for å betale inn offentlige avgifter som skatt og merverdiavgift. 

- I mindre bedrifter er det typisk at styremedlemmene stiller opp mest fordi noen må sitte i styret. Her vil jeg minne på at det er viktig for styremedlemmene å tilegne seg kunnskap som er nødvendig for å sitte i den posisjonen og det er viktig å være klar over at styret faktisk har øverste ansvar i bedriften, sier Lillebudal.

 

Over 50% blir dømt

Visste du at godt over halvparten av rettsaker som omhandler styreansvar, ender med at styremedlemmer blir dømt?

Kravene for erstatningen er oftest mellom 1 til 5 millioner kroner. Dersom disse verdiene ikke kan hentes fra bedriften, må styremedlemmer betale fra egen lomme. 

- Med en styreansvarsforsikring fra Frende Forsikring vil man få hjelp fra advokater og saksbehandlere frem til den avsluttes ved dom eller et forlik. Dersom man skulle tape en eventuell rettssak, vil styreansvarsforsikringen dekke utgiftene og erstatningskravet, forklarer forsikringsrådgiveren. 

 

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Synes du det høres lurt ut å skaffe din bedrift en styreansvarsforsikring fra Frende Forsikring?

Forsikringsrådgiver Liv Grete tar gjerne en prat med deg. Sammen kan dere gå gjennom bedriftens behov og du får avklart de tingene du lurer på. 

Ta kontakt med Liv Grete

 

Denne artikkelen er inspirert av en artikkel fra Frende Forsikring (frende.no)

 

Tid for en prat om din bedrifts forsikringer?

Våre dyktige forsikringsrådgivere hjelper deg gjerne!