Sjekkliste før du kjøper bolig

Disse tingene bør du ha tenkt gjennom før du kjøper deg bolig.

 

Tenkt nøye over hvor du ønsker å bo

Mistrivsel kan også være en enorm utgiftspost. Det er store kostnader knyttet til et eventuelt boligsalg, og selger du innen ett år, må du betale skatt på eventuelle fortjenester. Andre kostnader vil være hyre av megler, styling og optimalisering av boligen før salget. Derfor er det helt avgjørende at du på forhånd har tenkt gjennom alle aspektene ved å kjøpe bolig i et gitt område. Boligens egenart og kvaliteter bør også svare til dine fremtidige ønsker. Et godt råd vil alltid være å tenke langsiktig, gjerne med minst 5-10 års perspektiv.

Du kan også finne ut hva boligen har blitt solgt for tidligere ved å gå inn på Kartverket.  Der vil du også kunne sammenligne hva boligene i nabolagene har blitt solgt for.
Ved kjøp av hytte, slipper du skatt på fortjeneste etter fem år.

 

Ha finansieringen på plass

Undersøk med din bank hvor mye du kan få i lån, og be om finansieringsbevis. Finansieringsbeviset er et dokument som viser at du kan betale for deg.
Det er et særskilt krav fra norske myndigheter at du har 15 prosent i egenkapital. Egenkapitalen kan enten være egne penger, eller komme fra salg av nåværende bolig. Du kan låne opptil fem ganger din egen inntekt.

For kjøp av hytte eller flere boliger krever myndighetene at du stiller med 40 prosent i egenkapital.

Hvis du har usikker inntekt, kan banken kreve en kausjonist. En kausjonist er en som garanterer for at banken får pengene sine. Tenk deg nøye om før du ber noen om å stille som kausjonist.

 

Artikkelen fortsetter under bildet

Undersøk boligen nøye

Fra 1. januar 2022 er det ny lov som regulerer kjøp og salg av brukte boliger. Denne loven er også kjent som avhendingsloven. Selv om kravene til selger har blitt strengere, har du som tidligere plikt til å undersøke boligen. Det betyr at hvis du oppdager feil etter du har kjøpt boligen, så er det svært vanskelig å vinne frem med krav hvis du kjente til feilen eller burde ha forstått at det kunne være feil.

På den andre siden har boligselger plikt til å fortelle deg om boligens tilstand og alle feil selgeren kjenner til.

 

Sett deg grundig inn i prospektet

En viktig endring i avhendingslov fra 1. januar 2022, er at en ikke lengre kan selge boligen «som den er» Selger kan ikke lengre ta dette generelle forbeholdet. Den viktigste informasjonen du får, er gjennom prospektet og tilstandsrapporten (taksten).

I prospektet skal du finne beskrivelse og all nødvendig informasjon om boligen som selger kan gi deg. Derfor er det avgjørende at du leser denne grundig. Jo grundigere dokumentasjon du har om boligen, jo enklere er det å vurdere tilstand og hvor mye du bør betale. Ta kontakt med megleren eller selger om du er i tvil eller har spørsmål knyttet til informasjonen som oppgis.

 

Sjekk boligtaksten (tilstandsrapport)

Fra 1. januar 2022 gjelder en forskrift som beskriver hva en tilstandsrapport skal inneholde. Rapporten skal beskrive boligens tilstand samt skader og avvik som den bygningskyndige har funnet ved sin undersøkelse. Den bygningskyndige vurderer boligen ut fra hva som kan forventes av en bygning på samme alder og type. Vurderingen gjøres i hovedsak opp mot hvordan det var vanlig å bygge og gjeldende regler da boligen ble oppført.

Det er ikke lovpålagt å ha tilstandsrapport, men det frarådes å kjøpe bolig uten godkjent rapport etter de nye reglene fra 1. januar 2022.

 

Sjekk egenerklæringen

I prospektet følger det med en egenerklæring hvis selger har kjøpt eierskifteforsikring. Vær oppmerksom på ord her som tilsier at utbedringsarbeid er gjort av ufaglærte.

Er det indikasjoner på egeninnsats av selger i egenerklæringen eller andre steder i prospektet, bør du styre dine forventninger deretter. Be om dokumentasjon på arbeid som er oppgitt utført av fagfolk.  

 

Vær forberedt før du går på visning

Visningen er din sjanse til å få inntrykk og gjøre opp egen mening utover det du har fått vite i den skriftlige dokumentasjonen. Samtidig setter mange meglere pris på interessenter som har konkrete spørsmål de kan svare på eller undersøke nærmere.

Tenk nøye over hva du ønsker å spørre om, og ta gjerne med deg en som har kjøpt bolig tidligere på visning.

Spør alltid så konkret som mulig, og be megler eller selger om å vise til dokumentasjon der tilstand og utbedringer fremstår uklare.

 

Sett pristak før budrunde

Tenk nøye gjennom hvor mye du vil by. Sett en makspris, og sørg for at du alltid holder deg innenfor det som er satt som tak for finansiering. Budrunder kan oppleves som både stressende og nervepirrende, så det er viktig at du har lagt opp en strategi for hvordan du ønsker å by. Dersom det er ting som er uavklart og avgjørende for deg for at du skal by, kan du også ta skriftlig forbehold i budet ditt. Skriv eksempelvis «Jeg tar forbehold om at gjennomgang av kyndig fagmann ikke finner behov for utbedring av grunnmur».

 

God boligjakt!

 

Er tiden inne for en prat om boliglån?

Book møte når og hvor det passer deg enkelt gjennom vårt møtebookingsystem.