Hvilke kontrakter trengs i et samboerskap eller kollektiv?

Når du skal bo i kollektiv eller dele leilighet med noen, er det viktig å ha klare avtaler og kontrakter på plass. Dette gjelder spesielt hvis den ene personen eier leiligheten, eller hvis en kjæreste flytter inn i leiligheten du selv eier. Her skal vi se nærmere på hvilke forberedelser som er smarte å ta, og hvordan banken kan hjelpe deg med dette.

 

Forberedelser før du går inn i et bofellesskap

Før du går inn i et bofellesskap, er det viktig å ha klare avtaler og kontrakter på plass. Dette kan bidra til å unngå misforståelser og konflikter, og sikre at alle parter er enige om vilkårene for leieforholdet eller eierskapet til boligen.

Det første du bør gjøre er å undersøke de juridiske sidene ved å dele bolig eller leie ut en del av den. Det kan være lurt å kontakte en advokat eller eiendomsmegler, som kan gi deg råd og veiledning om hvilke avtaler og kontrakter som bør inngås.

Når du har fått oversikt over hva som må på plass, kan du kontakte banken din for å få hjelp med å opprette de nødvendige avtalene og kontraktene. Banken vil kunne gi deg råd og veiledning om hva som er lurt å ha med i kontrakten, og hvordan du kan sikre deg mot eventuelle uenigheter og konflikter i fremtiden.

 

Digitale løsninger 

Vi samarbeider med justeknologi-bedriften Justify som gjør det enkelt og rimelig å få på plass diverse juridiske dokumenter. Dette er en teknisk og selvbetjent løsning som blir sikret av advokater. 

Les mer om Justify

 

 

Hvilke kontrakter bør du ha på plass?

Kollektivkontrakt

En kollektivkontrakt er en avtale mellom personer som deler en leilighet eller bolig. Kontrakten bør inneholde informasjon om leieforholdet, for eksempel hvor mye husleie som skal betales og når den skal betales. Det kan også være lurt å inkludere regler for deling av fellesutgifter, som strøm og internett. Kontrakten bør også inneholde informasjon om hvordan eventuelle uenigheter skal løses, og hvilke konsekvenser som følger dersom en part ikke overholder avtalen.

Eie sammen-kontrakt

Hvis flere personer eier en bolig sammen, er det lurt å ha en eie sammen-kontrakt på plass. Denne avtalen regulerer hvordan eierskapet til boligen skal fordeles, og hvordan eventuelle kostnader skal deles mellom partene. Kontrakten bør også inneholde informasjon om hva som skjer dersom en av partene ønsker å selge sin andel av boligen.

For eksempel hvordan løser dere det, om en av tre bestemmer seg for å flytte ut og vil selge sin del?

Samboeravtale

Når en kjæreste flytter inn i leiligheten du selv eier, kan det være lurt å ha en samboeravtale. Skal vedkommende kjøpe seg inn, eller kun betale leie til boligeier? Er et fast bidrag til låneutgiftene å anse som en måte å kjøpe seg inn over tid?

Denne avtalen bør også inneholde informasjon om hva som skjer dersom dere går fra hverandre, og hvordan eventuelle verdier skal fordeles mellom partene. Større endringer, som for eksempel at en arv blir brukt til å nedbetale gjeld, bør inkluderes i revidert versjon av samboeravtalen.

 

Hvordan kan banken hjelpe deg?

Banken kan hjelpe deg med å opprette de nødvendige avtalene og kontraktene, som kreves når man deler bolig eller eier en bolig sammen. Banken vil kunne gi deg råd og veiledning om hva som bør være med i kontrakten, og hvordan du kan sikre deg mot eventuelle uenigheter og konflikter i fremtiden. Den teknologiske løsningen Justify gjør dette på en kjapp og enkel måte. Dette kan være samboerkontrakter, fremtidsfullmakter og digitale testament. 

I tillegg kan banken hjelpe deg med finansieringen, dersom du ønsker å kjøpe en bolig sammen med andre. Banken kan gi deg råd om hva slags type finansiering som passer best for deg og dine medeiere, og hvordan dere kan fordele kostnadene mellom dere.

Vi kan også gi deg råd om hvordan du kan sikre verdier og eiendeler som du eier sammen med andre. Dette kan for eksempel være verdipapirer eller en felles bankkonto.

Ta kontakt med oss i dag for å få hjelp med å opprette de nødvendige avtalene og kontraktene.

 

Testament, fremtidsfullmakt og samboerkontrakt gjort enkelt!

Sammen med vår partner Justify gjør vi det enkelt og rimelig å få på plass juridiske dokumenter. Løsningen er selvbetjent, lett å bruke og alt blir sikret av advokater.