Hvilke forsikringer trenger en 18-åring?

Tekst hentet fra: Frende Forsikring (frende.no)

 

Det er flere forsikringer vi anbefaler for den som har fylt 18 år. Her skal vi forklare hvilke dette er, og hvorfor de er viktige. 

 

1. Reiseforsikring

Reiseforsikringen vår i Frende ung pakken gjelder hele året fra du går hjemmefra, når du har fri og på reise i inntil 75 dager. Den har ingen øvre grense for utbetaling på medisinsk behandling, og dekker tapt bagasje, avbestilling og hjemtransport ved sykdom eller ulykke. Det kaller vi ubegrenset forsikringssum.

Med reiseforsikringen i Frende ung har du også: 

 • Ingen egenandel
 • Gratis digitale legetimer med norske leger
 • Kompensasjon for tapte feriedager ved sykdom
 • Hvis dere har familiereiseforsikring er ungdommen dekket av foreldrenes reiseforsikring i Frende frem til han eller hun fyller 21 år. 

Vil du ha reiseforsikring uten resten av Frende ung pakken, kan du finne mer informasjon om reiseforsikring for enkeltpersoner her.

Kjøp Frende ung enkelt i nettbutikken her

 

2. Innboforsikring 

Ungdom har ofte mange verdigjenstander som mobil, PC og spillkonsoller. Da er innboforsikring viktig, gjerne med uhellsdekning. Uhell sikrer deg ved skikkelig uflaks som at mobilen knuser eller at du får energidrikk i PC-en. 

Innboforsikringen i Frende ung dekker alt over, og hjelper deg også hvis du blir utsatt for ID-tyveri, mobbing på nettet eller hvis noen sprer bilder eller videoer av deg på nett. 

Flere fordeler med innboforsikring i Frende ung:

 • Alt du eier dekket opp til 600 000 kroner
 • Skadedyrbekjempelse
 • Sykkelforsikring inkludert
 • Lav eller ingen egenandel

Så lenge ungdommen bor hjemme er hen dekket av foreldrenes innboforsikring i Frende. Men når adressen endres i folkeregisteret de ha egen innboforsikring. En bonus med innbodelen i Frende ung er at forsikringen følger deg uansett hvor du bor i Norge. Om ungdommen flytter under studietida, trenger de ikke å melde ifra til oss. 

3. Ulykkesforsikring

Som 18-åring har du både spenning, utfordringer og bekymringer. At du kan bli utsatt for en ulykke er kanskje ikke det du tenker mest på, men det kan komme brått på og skje hvem som helst. Denne forsikringen sikrer deg økonomisk ved ulykker. 

Heldigvis er ulykkesforsikring en del av den greie forsikringspakken i Frende ung. 

 • Dekning for inntil en million kroner ved invaliditet
 • Økonomisk støtte til medisinsk behandling i Norge
 • Ingen egenandel ved skade

 

Uføreforsikring er også lurt å ha

Mange tenker at forsikringene gjennom jobben er så gode at uføreforsikring er unødvendig, men selv de aller beste ordningene på norske arbeidsplasser gir en reduksjon i inntekten på over en tredel hvis du blir langvarig syk. Det blir som å miste fire måneders lønn hvert år, over natten. Hadde du klart deg økonomisk hvis det skjedde? 

Å bli ufør er like ille for økonomien som å totalskade bilen din, uten kasko, hvert år helt fram til du når pensjonsalder. Det sier seg selv at det blir enormt dyrt. 

Det er to gode måter å forsikre inntekten på ungdom og unge voksne: 

 • Barne- og ungdomsforsikring. Sikrer deg økonomisk både ved ulykker og sykdommer. Hvis du blir ufør i en kortere eller lengre periode vil inntekten gå ned med minimum 34 prosent, i beste fall. Da vil en fast månedlig utbetaling fra forsikringen utgjøre en stor forskjell i hverdagen. Uføredekningen på barne- og ungdomsforsikringen blir automatisk videreført ved utgangen av året du fyller 26 år.
 • Uføreforsikring. Her kan du forsikre opp til 90 prosent av inntekten din. Forsikringen bidrar til at du får bedre økonomisk trygghet i en vanskelig tid. Du kan velge begge uføredekningene under, eller en av dem. Dette er viktige tillegg til penger du får fra NAV og eventuelle ordninger gjennom arbeidsgiver. 
  - Uførepensjon: Du får penger hver måned helt til du er 67 år, hvis du er minst 50 % sykmeldt. 
  - Uførekapital med forskudd: Du får en avtalt sum penger som du bruker som du vil. Du får inntil 1 % av den avtalte summen hver måned hvis du er 100 prosent sykmeldt. Hvis du blir minst 50 % varig arbeidsufør får du resten av summen som en engangsutbetaling. 

Kjøp Uføreforsikring i nettbutikken