Selbu Sparebank inn på eiersiden i Meglerhuset Nylander AS

Selbu Sparebank har sammen med tre andre lokalbanker kjøpt 35,9% av aksjene i Meglerhuset Nylander AS fra Danske Bank.

- Meglerhuset Nylander har siden 1936 vært en av landsdelens beste og mest kjente meglerforetak, og vi er svært stolte av å bli medeier, sier Espen Eriksen, administrerende banksjef i Selbu Sparebank.

Pressemeldingen fortsetter under bildet

Bilde: Espen Eriksen, adm. banksjef i Selbu Sparebank (foto: Selbu Sparebank)

Fra før eier Selbu Sparebank Lokalmegleren & Partners sammen med Nidaros Sparebank, Stadsbygd Sparebank og Ørland Sparebank. Aksjonærene i Meglerhuset Nylander AS, og aksjonærene i Lokalmegleren Trondheim AS har den 8.  september 2023 inngått avtale om fusjon av Meglerhuset Nylander AS og Lokalmegleren Trondheim AS, med førstnevnte som overtakende part.

Avtalen er inngått etter at Nidaros Sparebank, Stadsbygd Sparebank, Ørland Sparebank og Selbu Sparebank hver for seg har ervervet 8,98 % av aksjene i meglerforetaket Nylander AS fra Danske Bank. 

 

Det startet på Stjørdal

Det hele startet etter et møte mellom Marte Cecilie Walker Klæth og Geir Falck Andersen, som tidligere har samarbeidet godt igjennom Danske Bank og Nylander. Samtalen gikk raskt over til om vi kunne samarbeide om rådgivning til kundene, slik vi hadde gjort før. Det ene tok det andre, og nå er Selbu Sparebank en av eierne i Nylander. 

- Selskapene utfyller hverandre på en veldig god måte, og synergiene er store. Vi tror både kundene og de ansatte oppleve at det nye selskapet vil dyrke den tradisjonelle meglerrollen; nemlig som en mellommann som skal ivareta begge parters interesser, sier Geir Falck Andersen, avdelingsleder ved Meglerhuset Nylander Stjørdal.

Pressemeldingen fortsetter under bildet

Bilde: Geir Falck Andersen og Marte Cecilie Walker Klæth (foto: Line Mette Finnøy, Bladet.no)

- Vi gleder oss til å samarbeide med Selbu Sparebank på Stjørdal, og tror kundene våre vil oppleve dette som positivt, fortsetter Falck Andersen.

 

Det er ikke planlagt samlokalisering med det første av banken og meglerhuset

– Vi gjør dette først og fremst for kundene våre. Vi er en bank som dyrker nærhet til kundene våre, rådgiversamtaler på bankkontoret og brenner for lokalsamfunnet. Eierskap i Meglerhuset Nylander vil bare forsterke vår posisjon i hele markedsområdet vårt, sier Marte Cecilie Walker Klæth, salg og markedssjef i Selbu Sparebank.

Etter gjennomført fusjon vil de fire lokalbankene til sammen ha en eierandel i det fusjonerte selskapet på 60,66 %.

I henhold til transaksjonsavtalen er fusjonen mellom meglerforetakene betinget av at Finanstilsynet, ikke har innsigelser til gjennomføringen. Gjennomføring vil først skje etter at tremånedersfristen er utløpt etter eiendomsmeglingsloven § 2-8 fjerde ledd. 

I forbindelse med fusjonen vil Meglerhuset Nylander AS endre navn til Nylander & Partners AS.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Per Nylander, eier Meglerhuset Nylander AS, Tel: 916 61 550

Espen Eriksen, adm. banksjef Selbu Sparebank, Tel: 922 14 300

 

Omtalelser i media

Bladet.no: Lokal bank kjøper seg inn i meglerforetak: – Det brøt ut jubel på kontoret

MN24.no: Trønderske meglerhus slår seg sammen

Selbyggen: Selbu Sparebank inn på eiersiden i Meglerhuset Nylander