Oppdatering av kundeerklæring

Vi er pliktige til å kjenne våre kunder. Derfor er det viktig at alle kunder forteller oss hva de skal bruke banken til. Vi og våre samarbeidspartnere kontakter våre kunder jevnlig for å sikre  at informasjon som er registrert på deg er oppdatert.

Kundeerklæring Selbu Sparebank (Privat)

Kundeerklæring for deg som bankkunde i Selbu Sparebank.

Kundeerklæring Selbu Sparebank (bedrift)

Kundeerklæring for deg som svarer på vegne av din bedrift.

Kundeerklæring LB Kredittkort

Kundeerklæring for deg som har LBkredittkort og smålån fra Eika Kredittbank.

Kundeerklæring Eika Boligkreditt

Kundeerklæring for deg som har lån til oss via Eika Boligkreditt (velg "Gå til signering").

Hvorfor svare på kundeerklæringen?

Bankene er pålagt et samfunnsansvar for å hindre:

  • Hvitvasking
  • Terrorfinansiering
  • ID-tyveri

For å hindre hvitvasking, terrorfinansiering og ID-tyveri er vi forpliktet til å vite hvem du er og hvordan du bruker banken.

Hvitvaskingsloven pålegger banken å innhente opplysninger om deg som kunde slik at vi kan ivareta dine økonomiske interesser, samtidig som vi ivaretar vårt samfunnsansvar.

Vi må vite hvem du er og hvor pengene dine kommer fra. Det innebærer at du må svare på noen spørsmål om hvordan du bruker banken slik at informasjonen vi har om deg er korrekt. Vi må også vite om eventuell skatteplikt og utbetalinger til utlandet, samt opplysninger om du er en politisk eksponert person (PEP).  

Ta kontakt med din rådgiver eller vårt kundesenter dersom du har spørsmål.