Fondssparing

En smart spareform når du vil spare i en lengre sparehorisont enn 3-5 år.

Spare i fond?

Å spare i fond er en god måte å spare på, fordi det historisk sett gir bedre avkastning enn vanlig banksparing. Gjennom fondssparing får du ta del i verdiutvikling og eierskap i mange gode selskaper som fondsforvalterne har tro på.

Det finnes mange fond å velge mellom - men hva er smartest? Igjennom vår fondsforvalter Norne Securites kan du velge mellom 150 ulik fond, både aksje- kombinasjons- og rentefond. Men for å gjør det enklere for deg har Norne satt sammen fond som gjør sparingen vedlikeholdsfri, enklere og smartere - og som passer for alle.

Mer om fondene her

 

Hva er aksjesparekonto (ASK)?

En aksjesparekonto er en kontotype hvor privatpersoner kan samle aksjefond og børsnoterte aksjer på ett sted, og samtidig oppnå gunstige skattefordeler. Regler for ASK ble etablert i 2017 for å understøtte privatpersoners langsiktige sparing i fond og aksjer. 

Fordeler med ASK:

  1. Ingen gebyr med opprettelse av aksjesparekonto
  2. Du får skjermingsfradrag på det du setter inn på aksjesparekontoen
  3. Salgsgevinster kan i sin helhet benyttes til reinvesteringer i nye aksjefond eller plasserer midlertidig på aksjesparekonto
  4. Beskatning utsettes til det tidspunktet man tar ut penger av aksjesparekontoen
  5. Ingen skatt før uttak har oversteget innskutt kapital

Ønsker du å flytte din fondsbeholdning på aksjesparekonto fra Eika til Norne?

Samle all økonomien din på et sted. For at du skal fortsette å se dine fond og aksjer i nettbanken og mobilbanken din må du flytte dine fondsandeler over til vår nye samarbeidspartner Norne Securities. 

Finn ut mer

Ofte stilte spørsmål

Hva er et aksjefond?

Et aksjefond er et verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet. Aksjefond er inndelt i ulike grupper etter hvor fondets midler skal investeres. Investeringen kan for eksempel være geografisk avgrenset (til Norge, Norden eller Europa) eller på bransje (for eksempel helse, finans eller teknologi).

Hva er et rentefond?

Et rentefond er et fond som plasserer pengene i rentebærende papirer som sertifikater og obligasjoner.

Hva er et kombinasjonsfond?

Et kombinasjonsfond er som navnet tilsier en kombinasjon av et aksjefond og et rentefond.

Hva er en aksjesparekonto (ASK)?

Aksjesparekonto er en skattemessig håndtering av aksjefond og aksjer som gir privatpersoner mulighet til å forskyve beskatning frem i tid. Innskutte beløp kan til enhver tid tas ut uten beskatning. Aksjesparekonto har vært tilgjengelig siden 01.09.2017.

Aksjesparekontoen kan inneholde aksjefond og børsnoterte aksjer innen EU/EØS. Det er ikke noen begrensning på antall fond eller aksjer, annet enn at de må være godkjent for å plasseres på kontoen. Du kan altså ikke bruke kontoen til å investere i ikke-børsnoterte aksjer, rentefond og kombinasjonsfond.

Kan jeg flytte en aksjesparekonto til eller fra Norne?

Det er det lagt opp til at du enkelt skal kunne flytte aksjesparekonto mellom tilbyderne av aksjesparekonti. Du bestiller selv flytting av ASK i handelsportalen.

Sparekalkulator

 

Bærekraftig sparing?

Lurer du på hvordan pengene dine blir investert? For at verdien av investeringene skal øke over tid, må den underliggende økonomiske aktiviteten være ansvarlig og bærekraftig. Norne har derfor gjort det enklere for våre kunder å ta grønnere valg gjennom merking av fond.

Les mer

Tanja Fuglem

Kunderådgiver

Astrid Jensen

Kunderådgiver

Line Moen Korstad

Kunderådgiver

Paula Elise Brynhildsvoll

Kunderådgiver