Sparing til barn

Å starte sparing til barn kan sørge for at de stiller seg mer sikkert økonomisk den dagen de skal ta steget inn i voksenlivet. 

Start i det små

Det er ikke nødvendig å måtte starte med store summer når man starter med sparing til barnet. En av de største fordelene med å starte sparing når barna er små, er at mindre beløp også får tiden på seg til å vokse over mange år. 

Man skiller typisk mellom to typer sparing: Sparing på konto og fondssparing

Sparing på konto

Sparing på bankkonto er et trygt alternativ som gjør at det er ingen uforutsigbarhet da det ikke kommer store, uforventede svingninger. Man har full oversikt over sparingen i foresattes nettbank/mobilbank. 

For barna tilbyr vi sparekontoen "Startkonto" som gir rentefordeler frem til barnet er 20 år.

 

Fondssparing

Da sparing til barna oftest vil være langsiktig sparing, vil sparing i aksjefond være en fornuftig spareform å vurdere. Historien viser oss at et aksjefond med en bred eksponering mot aksjemarkedene vil gi høyere forventet avkastning over tid enn tradisjonell banksparing. 

Les mer om fondssparing

3 tips til sparing til barn

1: Har du mulighet - sett av hele eller deler av barnetrygden til sparing        2: Opprett konto eller fond til barnet og spar faste månedlige beløp              3: Ha en egen konto som barna selv kan spare -f.eks. ukepenger - slik at barnet lærer å spare til ting man virkelig ønsker seg

Bør jeg spare i barnets navn?

Det er fordeler og ulemper med å sette sparepengene på en konto i barnets navn eller å spare i et aksjefond i barnet navn.

Fordeler:

 • Dersom foreldrene eller vergene skal skilles, dør eller går konkurs er sparepengene sikret barnet
 • Det krever god dokumentasjon for handel på vegne av personer under 18 år, noe som gjør det mer trygt
 • For barnet kan det være lærerikt å følge med på egen sparing

Ulemper:

 • Barnet bestemmer over pengene fra han/hun fyller 18 år. Det vil si at dersom man har tenkt at pengene skal brukes på et senere tidspunkt, til f.eks. boligkjøp, kan man ikke sikre at det blir brukt til formålet
 • Dersom barnet får en formue som overstiger 2 G, skal fylkesmannen være med på  å bestemme hvordan barnets sparepenger forvaltes. Vergen/giver kan ta forbehold mot fylkesmannens medbestemmelsesrett i et gavebrev skriftlig ved sparingens oppstartstidspunkt. 
 • Dersom barnet får en formue som overstiger 4 G, så vil eventuelle utdanningsstipend fra Lånekassen reduseres.

G er Folketrygdens grunnbeløp og justeres årlig. 1 G = 106.399 kr per 1.mai 2021.

Bør jeg spare i foresattes navn?

Det er fordeler og ulemper med å spare i foresattes navn.

Fordeler:

 • Både for og etter barnet har blitt myndig kan foresatte forvalte barnas midler fritt
 • Man kan bestemme selv når og til hvilket formål man ønsker at barnet skal få disponere pengene
 • Det vil ikke påvirke barnas mulighet til eventuelle utdanningsstipender fra Lånekassen
 • God oversikt da sparingen er tilgjengelig i nettbank samlet med egen sparing

Ulemper:

 • Dersom foresatte skilles, dør eller går konkurs inngår sparingen til barnet inn som midler i boet
 • Det er ikke arveavgift i Norge pr. nå, men dersom den blir innført igjen må man betale for overføring av pengene

 

Prøv sparekalkulatoren under her, for å se hvordan sparepengene bygger seg opp over tid.

Har du spørsmål om sparing til barn?

Trine tar gjerne en prat med deg!

Send e-post til Trine