Fondssparing

Fondssparing kan være et godt alternativ til sparekonto, spesielt om man tenker langsiktig. Noen typer fondssparing, som Individuell Pensjonssparing (IPS) og Aksjesparekonto (ASK), har dessuten skattefordeler.

Start fondssparing

Våre fondspakker

For at du enkelt skal komme i gang med fondssparing har vi satt sammen ferdige fondspakker. Du kan velge mellom ulike risikoprofiler, og du kan velge om du vil opprette fast sparing eller kun investere engangsbeløp. Hva som er riktig for deg avhenger av hva du sparer til, hvor lenge du ønsker å spare og hva slags risiko du er komfortabel med.

Dersom du ønsker mer informasjon om fondssparing, tar vi oss gjerne en prat med deg!


Lav risiko

Du forventer:

  • Moderate svingninger
  • Lav risiko for tap
  • Stabil og langsom utvikling

Middels risiko

Du forventer:

  • Bedre avkastning enn ved lav risiko
  • Begrenset risiko for tap
  • Moderat verdiutvikling

Høy risiko

Du forventer:

  • Høy avkastning over tid
  • Høyere risiko for tap
  • Verdiutviklingen vil svinge

Ønsker du å velge fond selv? 

Selbu Sparebank er tilknyttet agent til Norne Securities, og kan gjennom dette agentforholdet tilby fondssparing og aksjehandel. De tilbyr deg som kunde mange valgmuligheter, ved at du i tillegg til Norne sine egne fond, kan velge blant en stor mengde fond fra kjente forvaltere som DNB Asset Management, Eika Kapitalforvaltning, KLP, Holberg Fondene, Odin Forvaltning, Alfred Berg SKAGEN og Storebrand.

Kontakt en kunderådgiver for en prat om sparing

Ofte stilte spørsmål

Hva er et aksjefond?

Et aksjefond er et verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av andelseiernes kapital investeres i aksjemarkedet. Aksjefond er inndelt i ulike grupper etter hvor fondets midler skal investeres. Investeringen kan for eksempel være geografisk avgrenset (til Norge, Norden eller Europa) eller på bransje (for eksempel helse, finans eller teknologi).

Hva er et rentefond?

Et rentefond er et fond som plasserer pengene i rentebærende papirer som sertifikater og obligasjoner.

Hva er et kombinasjonsfond?

Et kombinasjonsfond er som navnet tilsier en kombinasjon av et aksjefond og et rentefond.

Hva er en aksjesparekonto (ASK)?

Aksjesparekonto er en skattemessig håndtering av aksjefond og aksjer som gir privatpersoner mulighet til å forskyve beskatning frem i tid. Innskutte beløp kan til enhver tid tas ut uten beskatning. Aksjesparekonto har vært tilgjengelig siden 01.09.2017.

Aksjesparekontoen kan inneholde aksjefond og børsnoterte aksjer innen EU/EØS. Det er ikke noen begrensning på antall fond eller aksjer, annet enn at de må være godkjent for å plasseres på kontoen. Du kan altså ikke bruke kontoen til å investere i ikke-børsnoterte aksjer, rentefond og kombinasjonsfond.

Kan jeg flytte en eller flere aksjesparekonto til Norne?

Sparerobot

La spareroboten vår hjelpe deg. Ved å stille deg noen enkle spørsmål, vil spareroboten foreslå passende risikonivå, relevante fond og spareavtaledetaljer.

Sparekalkulator

 

Bærekraftig sparing?

Lurer du på hvordan pengene dine blir investert? For at verdien av investeringene skal øke over tid, må den underliggende økonomiske aktiviteten være ansvarlig og bærekraftig. Norne har derfor gjort det enklere for våre kunder å ta grønnere valg gjennom merking av fond.

Les mer

Er tiden inne for en prat om fondssparing?

Book kundemøte med en sparerådgiver når det passer deg!