Slik godkjenner og betaler du en eFaktura

  • Trykk på "Aktiviteter" nederst på forsiden
  • Aktiviteter åpnes
  • Velg eFaktura
  • Marker en eller flere eFaktura som ønskes betalt
  • Trykk på "Godkjenn"
  • Godkjenn betalingen

Ønsker du å se grunnlaget? Hvis du ønsker å se grunnlaget for din eFaktura, trykk på de tre prikkene til høyre for eFakturaen. Velg "Se detaljer".

Endre trekkdato, sum og forfallsdato? Hvis du ønsker å endre betalingsinformasjon som trekkonto, sum og forfallsdato, trykk på de tre prikkene til høyre. Velg «Godkjenn», du får da opp et bilde med betalingsinformasjon, disse kan endres ved at du trykker på dem.

Hvis eFaktura er i kombinasjon med AvtaleGiro betales den automatisk.