Søk om prosjektmidler fra Selbu Sparebank

Har dere noen spennende prosjekter på gang i år?

Har ditt lag eller din forening noen spennende prosjekter på gang i år? 🎭

Selbu Sparebank deler ut støtte til prosjekter, også kalt prosjektmidler, som skal bidra til å glede mange og gjøre lokalsamfunnet vårt til et enda bedre sted å leve i.

Alle lag kan søke om midler til spesielle prosjekter.

 

Hvem kan søke?

 • Fellestiltak som er organisert gjennom lag og organisasjoner
 • Med allmennyttige formål
 • Lokalisert i bankens markedsområde (Selbu, Tydal, Stjørdal, Malvik og Trondheim)

 

Formål/lag som prioriteres ved tildeling:

 • Allmennyttig formål
 • Kultur, idrett, rekreasjon og fritidstiltak
 • Tiltak som involverer barn og unge i lokalmiljøet
 • Inkludering og integrering som en naturlig del av lagets aktivitet
 • Nytenking og verdiskaping
 • Prosjekter som bidrar til utvikling i lokalmiljøet
 • Prosjekter som har verdi over tid, og som engasjerer mange
 • Støtten skal skape aktivitet, tilhørighet og stolthet i lokalsamfunnet

 

Søknader som ikke støttes:

 • Søknader levert etter søknadsfristens utløp
 • Aktivitet som er innenfor det offentliges økonomiske ansvar
 • Næringsvirksomhet
 • Dekning av lagets ordinære drift
 • Privatpersoner


 

Praktisk informasjon om søknad 💡

 • Alle felt i søknaden må være utfylt for å være en godkjent søknad
 • Dersom du ønsker å fullføre en påbegynt søknad på et senere tidspunkt, velger du "Send inn"-knappen bakerst i skjema. Du vil da motta en e-post med lenke for senere redigering til e-posten du har oppgitt i søknadsskjema
 • Etter innsendt søknad vil du motta en bekreftelse, samt. kopi av søknad på e-post oppgitt i søknadsskjema

 

Neste søknadsfrist: 31. juli 2024