Søk om gavestøtte fra Selbu Sparebank

Ønsker ditt lag et ekstra tilskudd til driften det kommende året?

Selbu Sparebank vil gi tilbake av bankens overskudd det siste året til lokalsamfunnet. Har ditt lag behov for ekstra tilskudd til driften? 🎾

Gavene tildeles lag og foreninger som skal brukes til allmennyttige formål og skal bidra til å glede mange og gjøre lokalsamfunnet vårt til et enda bedre sted å leve i. 

Lag uten sponsoravtale med banken kan søke om gave/tilskudd. 

Den ordinære tildelingen skjer i 1.kvartal av året, men søknader behandles totalt 3 ganger gjennom året.

 

Hvem kan søke?

 • Fellestiltak som er organisert gjennom lag og organisasjoner
 • Med allmennyttige formål
 • Lokalisert i bankens markedsområde (Selbu, Tydal, Stjørdal, Malvik og Trondheim)

 

Formål/lag som prioriteres ved tildeling:

 • Allmennyttig formål
 • Kultur, idrett, rekreasjon og fritidstiltak
 • Tiltak som involverer barn og unge i lokalmiljøet
 • Inkludering og integrering som en naturlig del av lagets aktivitet
 • Nytenking og verdiskaping
 • Aktiviteter som bidrar til utvikling i lokalmiljøet
 • Aktiviteter som har verdi over tid, og som engasjerer mange
 • Støtten skal skape aktivitet, tilhørighet og stolthet i lokalsamfunnet

 

Søknader som ikke støttes:

 • Søknader levert etter søknadsfristens utløp
 • Aktivitet som er innenfor det offentliges økonomiske ansvar
 • Næringsvirksomhet
 • Lag med sponsoravtale i banken
 • Privatpersoner

 

Neste søknadsfrist: 31. juli 2024