Yrkesskadeforsikringsloven

Hva? Hvorfor? Hvem?

Visste du at det er lovpålagt yrkesskadeforsikring?

Arbeidsgivere har plikt til å tegne yrkesskadeforsikring som dekker yrkesskade og yrkessykdom. En slik forsikring skal gi rett til full erstatning uten hensyn til om noen har skyld i skaden, i følge Yrkesskadeforsikringsloven.

Yrkesskadeforsikring

Vår yrkesskadeforsikring sikrer dine ansatte økonomisk hvis det skjer noe på jobb eller i fritiden. Forsikringen dekker både arbeidsulykke og yrkessykdom.

Dette dekker yrkesskadeforsikring:

Erstatning ved død

Hvis det i verste fall skulle skje at en ansatt dør, dekker forsikringen:

 • erstatning til samboer/ektefelle
 • erstatning til barn under 20 år
Merutgifter

Den ansatte har krav på erstatning for rimelige og nødvendige merutgifter som skyldes skaden eller sykdommen.

Tap av inntekt

Den ansatte har krav på erstatning hvis sykdommen eller skaden har medført nedgang i inntekt.

Erstatningen utbetales løpende mens saken behandles og dekker inntektstapet utover det som dekkes av det offentlige.

Forsikringen dekker også tap av fremtidig inntekt, hvis den ansatte blir varig arbeidsufør og helt eller delvis mister evnen til inntektsgivende arbeid.

Varig skade

Den ansatte har krav på erstatning hvis ulykken eller sykdommen har gitt varig skade i form av medisinsk invaliditet.

"Med medisinsk invaliditet forstår vi den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade eller sykdom erfaringsvis forårsaker." (Nav.no)

Det er graden av medisinsk invaliditet som fastsetter størrelsen på erstatningen.

Hvem er det pålagt å forsikre?

 • Alle arbeidstakere
 • Ulønnet arbeid for bedrifter
 • Personer på arbeidsmarkedstiltak
 • Utplasserte skoleelever

 

Hvem slipper man å tegne yrkesskadeforsikring på?

 • Privatpersoner eller private organisasjoner som gjør ulønnet arbeid
 • Private som gjør enkeltstående arbeidsoppdrag
 • Private som gjør arbeid for mindre enn 10 timer pr. uke
 • Selvstendig næringsdrivendes arbeidsgiver
  Selvstendig næringsdrivende må ha frivillig yrkesskadetrygd i folketrygden for å kunne tegne yrkesskadeforsikring

Har du spørsmål om yrkesskadeforsikring?

Vår forsikringsrådgiver bedrift, Liv Grete, svarer gjerne på dine spørsmål.