Yrkesskade- og fritidsforsikring

Sikre dine ansatte økonomisk hvis det skjer noe på jobb eller i fritiden. Forsikringen dekker både arbeidsulykke og yrkessykdom.

Jeg ønsker tilbud på forsikring

Visste du at det er lovpålagt yrkesskadeforsikring?

Arbeidsgivere har plikt til å tegne yrkesskadeforsikring som dekker yrkesskade og yrkessykdom. En slik forsikring skal gi rett til full erstatning uten hensyn til om noen har skyld i skaden, i følge Yrkesskadeforsikringsloven.

Les mer

Gode og fleksible løsninger

Vi skreddersyr og viser deg løsninger som dekker ditt arbeidsgiveransvar. Slik at du kan være sikker på at dine folk alltid er godt nok ivaretatt. 

Dette dekker yrkesskadeforsikringen

Med yrkesskadeforsikring og fritidsulykke i Frende forsikring får du følgende dekninger som vises i tabellen under. Vi hjelper deg med å finne de beste løsninger for deg og din bedrift. 

Vilkår yrkesskadeforsikring

Les også:

Helseforsikring

Med helseforsikring får dine ansatte behandling hos spesialist innen 10 virkedager. Fordi rask hjelp er viktig for å bli raskt frisk.

Les mer

Gruppelivsforsikring

Gruppeliv gir en engangsutbetaling til etterlatte hvis din ansatte dør. Du kan også knytte dekninger om uførhet til forsikringen.

Les mer