Egen pensjonskonto for bedriften og de ansatte

Jeg ønsker mer informasjon om EPK

Hva er egen pensjonskonto?

Egen pensjonskonto har til hensikt å gjøre pensjon mer oversiktlig for de ansatte, og bidra til mer effektiv forvaltning av pensjonssparingen. Ansatte vil få bedre oversikt over opptjent pensjon fra forskjellige arbeidsgivere, og større eierskap til egen pensjon. Tidligere har mange hatt pensjonen sin plassert hos ulike pensjonsleverandører, som kan gjøre det vanskelig å få oversikt. 

Lovendringen innebærer at ansattes innskuddspensjon fra nåværende arbeidsgiver og pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere blir samlet på ett sted - alt i én egen pensjonskonto. 

Ved å samle pensjonen vil de ansatte i tillegg slippe å betale administrasjonskostnader for flere pensjonskapitalbevis hos ulike tilbydere. (Fripoliser inngår ikke). 

 

Dette betyr lovendringen for pensjonen til de ansatte:

  • Mer effektiv forvaltning
  • Mindre kostnader
  • Økt oversikt og innflytelse
  • Nøytralt ved jobbskifte

 

Arbeidsgivers informasjonskrav

Arbeidsgiver har ansvar for å informere de ansatte om egen pensjonskonto, og bidra til å øke bevisstgjøringen og forståelsen av pensjon. Dette slik at de ansatte er bedre rustet til å ta aktive og gode valg rundt egen pensjon. Nordea Liv, som pensjonsleverandør, tilrettelegger for at du som arbeidsgiver formidler nødvendig informasjon til de ansatte og på den måten oppfyller informasjonskravet. 


Pensjonsappen Nordea Boost 

Nordea Boost bidrar til å ivareta informasjonskravet.

Nordea Boost gir dine ansatte bedre oversikt over og forståelse av egen pensjon. Her får de en samlet oversikt over pensjonsavtalene sine og kan regne ut forventet lønn som pensjonist.

I appen kan de også enkelt ta flere smarte grep som kan bidra til å øke pensjonen. Ved å løfte de ansattes kompetanse rundt pensjon, bidrar Nordea Boost med å ivareta bedriftens informasjonskrav. 

Her får de ansatte også økt kjennskap til pensjon som et viktig ansattgode. GjennomBedriftsdialogen kan du som arbeidsgiver enkelt fortelle om og dele Nordea Boost med de ansatte. 

 

Sjekk ut appen her hos vår samarbeidspartner Nordea Boost

Har du spørsmål om egen pensjonskonto?

Vi svarer gjerne på dine spørsmål.