Bankens historie

Begynnelsen

Selbu Sparebank så dagens lys i 1859 og hadde sin første kassadag den 7. mars. Sokneprest Tybring hadde vært en pioner i arbeidet med å skaffe Selbu sin egen sparebank og sammen med andre viktige personer lokalt på den tida, som lensmann, distriktslege, handelsmann og 3 bønder, ble de det første styret i banken.

Selbu Sparebank har vært gjennom en rivende utvikling i løpet av de 161 driftsårene siden den spede starten. Det som fortsatt gjelder, er den bunnsolide tilknytningen til lokalsamfunnet og våre kunder, og dette vil være en viktig bærebjelke også for framtida.

Ingebrigt Norbye ble ansatt som bankens første kasserer, og utlånsrenta ble satt til 7 % og innskuddsrenta til 5 %. Kassereren hadde to faste kontordager ukentlig i sin bopel fra 1865 til 1873, da bankvirksomheten ble flyttet til kommunelokalet ved Nesta skole. Alle utlån ble imidlertid behandlet av et samlet styre, og det var stor ære forbundet med å sitte i bankens styre.

Bankbygget

Selbu Sparebank satte opp et eget bankbygg i 1886. Bygget ble et kulturelt sentrum for bygda, og det ble holdt kurs, møter og fester der, så banken var svært velvillig overfor den kulturelle virksomheten i kommunen.  I 1972 ble det bygd ny bank like ved det nye rådhuset. Etter som banken vokste, ble det behov for enda større lokaler. Og banken flyttet inn i nye og nåværende lokaler i Selbu sentrum i mars 1987.

Den første filialen ble etablert i Tydal i 1961 med en åpen kontordag i måneden. Hovedkontoret i Selbu fikk fast åpningstid alle hverdager først i 1970, mens Tydal fikk fast åpningstid og ansatte da vi flyttet inn i servicebygget i 1984.

Banksjefene

Selbu Sparebank fikk sin første banksjef i 1973. Nils Aftret, også kjent som "Nils Bank", fikk stillingen etter å ha vært kasserer helt siden 1929. Han var banksjef helt frem til han ble pensjonist i 1977. Siden den tid har Steinar Moslet, Jon-Eirik Elvsveen og Svein Ove Sandvik vært banksjefer. Nåværende banksjef er Espen Eriksen, som startet i stillingen 1.januar 2021. 

Utvikling

Bankens kasseterminaler ble online til datasentral i 1979, og teknologien inntok for full bankhverdagen utover 80-taller. Vår første minibank ble oppsatt i 1988, betalingsterminal i butikk i 1994 og internettbank i 1997 (nettbank). Sammen med 3 andre banker ble vi den første som innførte denne betalingsløsningen i Trøndelag.
Bankens andre filial ble etablert i Søndre gate i Trondheim i 1997. Siden har vi utvidet med ytterligere 3 rådgivningskontorer - på Stjørdal i 2007, Hommelvik i 2015 og Vikhammer i 2018. 
Selbu Sparebank var med på etableringen av Terra-gruppen (nå Eika) på slutten av 90-tallet. Fra og med 25. oktober i 2021 går vi inn i Lokalbanksamarbeidet etter å ha sagt opp vår mangeårige avtale med Eika.