Åpenhetsloven

Den nye åpenhetsloven trådte i kraft 1.juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven er en ny lov vedtatt av Stortinget, og den trådte i kraft 1. juli 2022.

Lovens intensjon er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. Den skal sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer reelle og potensielle negative konsekvenser som kan knyttes til virksomhetens leverandørkjeder og deres forhold/fokus på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi som bank må derfor sikre oss at alle våre leverandører og forretningspartnere aktivt jobber for å sikre ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Som sertifisert miljøfyrtårn har vi som bank en uttalt policy at vi skal ta aktivt samfunnsansvar, og at du som kunde i Selbu Sparebank skal få bærekraftige produkter og tjenester. Vi vil derfor påstarte arbeidet med å kartlegge alle våre leverandører i tråd med retningslinjene til OECD, slik at vi i slutten av juni 2023 vil kunne legge frem en komplett rapport på våre hjemmesider. For oss er det viktig at menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ivaretas!

 

Gå til "Rapporter" for å finne nyeste rapport om Åpenhetsloven

Har du spørsmål knyttet til bankens bærekraftsarbeid?

Ta gjerne kontakt med bankens bærekraftsansvarlig Terje Wandsvik.