Etikk i Selbu Sparebank

Bankens etiske retningslinjer presiserer forventninger og krav som banken stiller til handlemåte og opptreden.

Her kommer det mer informasjon om de etiske retningslinjene i Selbu Sparebank snart.

 

Har du spørsmål knyttet til bankens bærekraftsarbeid?

Ta gjerne kontakt med bankens bærekraftsansvarlig Terje Wandsvik.