Styret

Bli bedre kjent med styret i Selbu Sparebank

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av Selbu Sparebank.

 

Møt styret i Selbu Sparebank

Avatar

Navn Navnesen

Leder

Avatar

Navn Navnesen

Nestleder

Avatar

Navn Navnesen

Medlem

Avatar

Navn Navnesen

Medlem

Avatar

Navn Navnesen

Medlem

Avatar

Navn Navnesen

Ansattes medlem

Avatar

Navn Navnesen

1. varamedlem (møtende vara)

Avatar

Navn Navnesen

2. varamedlem

Avatar

Navn Navnesen

3. varamedlem

Avatar

Navn Navnesen

Ansattes varamedlem (møtende vara)

Bli bedre kjent med styret og styrets oppgaver

Hva innebærer det å sitte i bankens styret?

Å sitte som medlem i bankens styret er det viktig at man er engasjert og interessert i bankens drift og samfunnsansvar.

Styret behandler store saksmengder gjennom året og det er et tidkrevende verv.

Gjennomsnittlig har styret ca. 12 møter i året, i tillegg til ekstraordinære møter.

Hvordan er styret sammensatt?

I styret ønsker man mangfold blant medlemmene. Styremedlemmene er derfor fra ulike bransjer, har ulik kompetanse og i ulike aldersgrupper. Man ønsker også en jevn kjønnsbalanse i styret.

Bankens styret fungerer også som bankens revisjonsutvalg. Derfor har minst et av styremedlemmene regnskapskompetanse.

Det er også krav til egnethet som medlem i styret. Alle medlemmer må derfor levere politiattest.

Avatar

Møt [NAVN] fra styret

Bli bedre kjent med en av medlemmene i styret og lær mer om hennes/hans erfaringer med å sitte i dette vervet.