Valgkomitéen

Bli bedre kjent med valgkomitéen i Selbu Sparebank

Valgkomitéen har som oppgave å plukke ut personer til å sitte i Selbu Sparebanks verv og innstille dem på valg.

 

Dette er valgkomitéens oppgaver:

  • For valg av styrets medlemmer, leder og nestleder (unntatt ansattes representanter)
  • For valg av medlemmer til generalforsamlingen
  • For valg av valgkomiteens medlemmer og leder
  • Om godtgjørelse til styret, generalforsamlingen og valgkomiteen

 

Bli bedre kjent med valgkomiteen

Hvem sitter i valgkomiteen?
Oppdatert 2024-tabell med oversikt over medlemmer her
 
Hvor mye tid må medlemmer i valgkomiteen sette av?

For medlemmer i valgkomiteen må de vanligvis bruke mellom 6 til 10 dager i året.

Det kan også oppstå noe administrasjonsoppgaver i tillegg.

Hvordan jobber valgkomiteen?

Valgkomiteen gjennomfører hvert år intervjuer med alle medlemmer i styret, generalforsamling, banksjef og 1. vara. I tillegg gjennomfører valgkomiteen intervjuer med potensielle nye medlemmer.

Basert på disse intervjuene blir grunnlaget for innstillingen dannet.

Avatar

Møt [NAVN] fra valgkomiteen

Bli bedre kjent med en av medlemmene i valgkomiteen og lær mer om hennes/hans erfaringer med å sitte i dette vervet.