Utbetaling prosjektmidler

Gratulerer med midler innvilget fra Selbu Sparebank til deres prosjekt! For utbetaling av prosjektmidlene krever vi noe ekstra dokumentasjon.

Utdeling av prosjektmidler gis under følgende forutsetninger:

  • Selbu Sparebank inviterer mottakere av prosjektmidler til en formell utdeling (invitasjon kommer)
  • Utbetaling av tilskuddet skjer ved forelagt sluttrapport, kopi av regning/faktura eller dokumentasjon av prosjektets framdrift
  • Frist for utbetaling av prosjektmidlene er utgangen av inneværende kalenderår, eller etter nærmere avtale hvis utsettelse trengs
  • Selbu Sparebank skal varsles umiddelbart dersom det oppstår en situasjon som gjør at prosjektet ikke blir gjennomført i hht. søknad / forutsetninger

 

Vi oppfordrer til å kontakte lokalmedia for å vise frem deres prosjekt!

 

Denne dokumentasjon trenger vi:

Enten kan man:

  • sende dokumentasjon etter prosjektet er betalt
  • sende dokumentasjon i forkant av betaling (forskudd)