Gaveinstituttet

Selbu Sparebank er en stolt støttespiller for lokalsamfunnet. Sammen ønsker vi å bidra til økt aktivitet og engasjement lokalt i Selbu, Tydal, Stjørdal, Malvik og Trondheim.

Søk om gave eller prosjektmidler

Gjennom året har vi 4 søknadsrunder om gave og prosjektmidler. Her kan lag, foreninger, klubber og organisasjoner søke om økonomisk støtte fra Selbu Sparebank. Søknadsportalen på Drømmebanken er tilgjengelig hele året.

Start din egen innsamling

Gjennom Drømmebanken kan man opprette egen innsamlingsaksjon for å få finansiert ulike prosjekter. Her oppretter man et prosjekt som man kan oppfordre både medlemmer, lokalsamfunnet og næringsliv til å bidra.

Mindre støtte- og tilskuddssøknader

Ønsker ditt lag/forening et lite støttebeløp til et mindre arrangement? En støtteannonse? Andre tilskudd under kr. 5000?

Vi har en lang tradisjon for å støtte aktiviteter og tilbud som skjer i vårt lokalmiljø. Selbu Sparebank ønsker å bidra økonomisk, slik at vi fortsatt har gode muligheter for ulike aktiviteter i lokalmiljøet. Dette er en viktig del av bankens samfunnsansvar. 

Selbu Sparebank er en viktig støttespiller lokalt. Om lag 12 mill. kroner er brukt på lokale aktiviteter og utvikling de siste 5 årene.

Selbu Sparebank er banken med hjertet for lokalsamfunnet.

 

Søk om gaver og prosjektmidler

Gjennom Drømmebanken kan man til enhver tid søke om gaver eller prosjektmidler fra banken. Søknadene behandles fire ganger i året.

Selbustrand Skispor

Sørungen Hytteforening

Tydal Jeger og Fiskerforening

Tydalsfestivalen

Har du spørsmål om sponsing, gaver eller prosjektmidler?

Markedsansvarlig Vibeke tar gjerne imot din henvendelse.