Den lille forsikringsordboken

Hva er en forsikring?

En forsikring er en ordning som sørger for at man erstattes økonomisk dersom uforutsette og tilfeldige hendelser oppstår. For eksempel skade, uførhet, brann, død eller lignende.

Når man kjøper forsikring, brukes det en rekke ord og uttrykk som kan være litt vanskelig å forstå. Vi har laget en enkel ordguide for deg som synes forsikringspapirene kan være litt kronglete å lese.

 

 

Angrefrist
Den fristen for å angre på kjøpet av forsikring, kalles angrefrist.
For personforsikringer som krever helseerklæring er det 30 dagers angrefrist etter man fikk vite resultatet på helsevurderingen.
For personforsikringer som ikke krever helseerklæring er det 30 dagers angrefrist etter man kjøpte forsikringen.
For skadeforsikringer er det 14 dagers angrefrist etter man kjøpte forsikringen.

 

Ansvarsforsikring
Man må ha minimum Ansvarsforsikring for å kjøre på norske veier lovlig. En slik forsikring dekker rettslig erstatningsansvar for skade på annen person eller andres ting.

 

Avkortning
Dersom forsikringskunden har vært uaktsom, kan forsikringsutbetalingen bli redusert. Dette kalles en avkortning.

 

Avtaleperiode
Hvor lenge forsikringsavtalen varer kalles en avtaleperiode. I forsikringsavtalen din finner du avtaleperioden øverst i forsikringsavtaledokumentet ditt.

 

Begunstiget
Ved enkelte helseforsikringer, kan forsikringstakeren tillegge en annen person retten til å få utbetalt erstatningsbeløpet. Ved en begunstigelse går utbetalingen foran arveloven.

 

Bonus
Bonus er en form for belønningssystem eller en type rabatt. Bonus gjelder typisk for forsikringer på bil, campingbil, MC, bobil. For hvert år man bruker kjøretøyet uten å bruke forsikringen, øker bonuset. Jo høyere bonus, jo lavere pris på forsikringen.

 

Delkasko bilforsikring
En delkasko bilforsikring sørger for at bilen din er sikret mot skader utenfor din kontroll. Dette kan for eksempel være hærverk, tyveri, brann eller naturskader.

 

Den forsikrede
I en helseforsikring er den forsikrede den hvor deres liv og helse er knyttet til risikoen.

 

Den sikrede
Det er den som har etter forsikringsavtalen rett til å få utbetalt erstatning eller forsikringssum.

 

Egenandel
Dersom du har fått en skade og skal bruke forsikringen, er egenandel den delen av erstatningen du må betale selv. Egenandel bestemmes når du kjøper forsikringen.

 

Erstatning
Det beløpet som utbetales av forsikringsselskapet dersom en skade er skjedd. Erstatningsbeløpet bestemmes når man kjøper forsikringen og står i forsikringsavtalen.

 

Forsikringsavtale
En avtale som går ut på at et forsikringsselskap påtar seg å betale erstatning hvis et forsikringstilfelle inntreffer. Forsikringsselskapet krever at de får betalt en godtgjørelse (premie) for at avtalen er gyldig.

 

Forsikringsbevis
Forsikringsbeviset, også kalt en forsikringspolise, bekrefter at avtalen er inngått. Hvilke opplysninger forsikringsbeviset skal inneholde bestemmes av forsikringsavtaleloven.

 

Forsikringssum
Dersom du skulle få en skade, er forsikringssummen det maksimale som kan utbetales i erstatning for det som er forsikret. En forsikringssum bestemmes når du kjøper forsikringen.

 

Forsikringstaker
Den som har inngått en forsikringsavtale med forsikringsselskapet kalles en forsikringstaker

 

Fullverdi
Dersom huset ditt blir totalskadet vil erstatningen være tilstrekkelig til å bygge et tilsvarende hus. Dette skjer ved for eksempel brann.

 

Helseerklæring
Når du kjøper en helseforsikring, også kalt personforsikring, krever at du fyller ut et lovpålagt skjema med informasjon om helsen din og andre forhold som har betydning. Dette skjemaet kalles en helseerklæring. Helseerklæringsskjemaet gir utslag i hvilken pris og vilkår du får på helseforsikringen din.

 

Helseforsikring
Helseforsikring, også kalt personforsikring, gir økonomisk trygghet for deg og din nærmeste familie ved uførhet, alvorlig sykdom og død.

Les mer om livsforsikring

 

Innbo
Alle ting som tilhører hjemmet ditt og som det er naturlig at du tar med deg når du flytter inn eller ut fra en bolig. Eksempler på dette kan være klær, møbler, TV, mobiltelefon, sportsutstyr og sykler.

Les mer om innboforsikring

 

Karenstid
Karenstid betyr at dersom sykdommer viser symptomer den første tiden etter du kjøpte helseforsikring, dekker ikke forsikringen dette. Karenstid er nødvendig for å fange opp sykdommen som kan være under utvikling på kjøpstidspunktet av helseforsikringen.

Dersom man skjuler symptomer på sykdommer, er dette straffbart.

 

Kasko bilforsikring
Den delen av bilforsikringen som sikrer bilen din mot de fleste skader, enten om det er selvforskyldt eller at andre har skylden. Kasko innebærer ansvarsforsikring, brann, glasskade, veihjelp o.l.

 

Kilometerstand
Ved kjøp av bilforsikring må man oppgi hvor mange kilometer bilen totalt har kjørt. Dette kalles kilometerstand.

 

Kjørelengde
Hvor mange kilometer du kjører med bilen hvert år kalles kjørelengde. Dette oppgir du når du kjøper bilforsikring. Jo lengre du kjører bilen i året, jo større er risikoen for skade. Dersom du har kjørt mer enn du har oppgitt, risikerer du at erstatningen blir avkortet ved skade.

 

Medforsikrede
En medforsikret er den eller de som også er forsikret i forsikringsavtalen.

 

Premie
Det beløpet forsikringstakeren (den som eier forsikringen) skal betale for sine forsikringer.

 

Skademeldingsskjema
Dersom du har vært i en kollisjon eller har skadet noen av tingene dine, fyller du ut et skadeskjema.

Les mer på Meld Skade

 

Trafikkforsikringsavgift
En avgift om lovpålagt ansvarsforsikring for motorvogn. Trafikkforsikringsavgiften erstattet årsavgiften fra 1.januar 2018. Denne avgiften inngår i forsikringspremien.

 

Vilkår
De bestemmelsene som beskriver hva forsikringen dekker og ikke dekker kalles vilkår.

 

 

Tid for å få et tilbud på forsikring?

Du kan enkelt få et tilbud på forsikring i vår nettbutikk. Det tar kort tid og er oversiktlig og enkelt!